V roce 2019 bylo 20 % spotřebované energie v USA nefosilní

DomůEnergetika v zahraničíV roce 2019 bylo 20 % spotřebované energie v USA nefosilní

Podle dat americké vládní agentury U. S. Energy Information Administration (EIA) byla v USA v loňském roce celková spotřeba energie 100 biliard Btu (přibližně 105 505 PJ). Z toho zhruba 20 % energie bylo z jiných zdrojů než z fosilních paliv. Několik zdrojů energie v roce 2019 dosáhlo rekordních hodnot spotřeby.

Nárůsty spotřeby jaderné a obnovitelné energie v roce 2019 vedly k tomu, že podíl nefosilních zdrojů energie na celkové spotřebě USA vzrostl na 20 %. S postupným rozvojem uhlí, zemního plynu a ropy podíl nefosilních zdrojů energie klesl ze 100 % v polovině 19. století na 6 % v 60. letech 20. století. Od té doby se postupně zvyšovala spotřeba jaderné energie, energie z vody, slunce, větru a biopaliv. Nejvyšší zaznamenaná spotřeba fosilních paliv v USA ve výši 86 biliard Btu (zhruba 90 734,8 PJ) byla v roce 2007. V roce 2019 to bylo 80 biliard Btu (zhruba 84 404,5 PJ), došlo tedy k 7% poklesu.

Nejvíce spotřebovávaným energetickým zdrojem v USA je ropa, která v roce 1950 nahradila uhlí. V loňském roce se ve Spojených státech spotřebovalo 36,7 biliard Btu ropy (zhruba 38 720,5 PJ). V současnosti je druhým nejvíce spotřebovávaným zdrojem zemní plyn. Ten dosáhl rekordní spotřeby v roce 2019. Růst spotřeby zemního plynu je v posledních letech hnán zejména využíváním v elektroenergetice.

Spotřeba energie  v USA v letech 1776-2019. Zdroj: EIA

Uhlí klesá, jádro a OZE rostou

Naopak spotřeba uhlí v roce 2019 klesla o 15 %. Jedná se o jeden z největších ročních poklesů spotřeby jakéhokoliv energetického zdroje v USA. Spotřeba uhlí v USA od vrcholu jeho spotřeby v roce 2005 klesla o více než polovinu, přičemž většina tohoto poklesu byla hnána poklesem využívání uhlí k výrobě elektřiny. Nyní se spotřeba uhlí pohybuje na nejnižší úrovni od 70. let 20. století.

Rekordní výše dosáhla v roce 2019 také jaderná energie, a to díky rekordnímu koeficientu využití instalovaného výkonu jaderných elektráren ve výši 94 %.

Nejvýznamnějším zdrojem obnovitelné energie se stala větrná energie, která předehnala energii z vody – 2,7 biliard Btu (zhruba 2 848,7 PJ).

Spotřeba obnovitelné energie v USA (1776-2019). Zdroj: EIA