Trump odmítl požadavek těžařů nařídit elektrárnám v USA povinný nákup uranu z domácí produkce