USA se v první polovině roku dočasně staly opět čistým dovozcem ropy