Domů
Životní prostředí
Analýza: Pochybnosti při vykazování emisí v ČR přetrvávají. Elektrárny emise snižují využitím "chyby měření"

Analýza: Pochybnosti při vykazování emisí v ČR přetrvávají. Elektrárny emise snižují využitím "chyby měření"

Veřejnost nemá úplné a pravdivé informace o emisích nebezpečných látek a skleníkových plynů, které produkuje česká energetika a průmysl. To alespoň vyplývá z analýzy, kterou zpracovala advokátní kancelář Frank Bold.

Dle společnosti, která se dlouhodobě zabývá otázkami životního prostředí a energetikou, většímu snižování emisí brání nedostatky české legislativy. Především pak jde o vágní pravidla pro vykazování emisí, nedůslednost a bezzubost státních orgánů a jimi spravovaných institucí či nedostupnost informací o emisích.

Analýza Frank Bold se soustředila na polutanty NOx, SO2, rtuť či CO2. Mimo jiné upozorňuje na to, že znečištění ovzduší v ČR každoročně způsobí kolem 10 tisíc předčasných úmrtí a že až 87,3 % obyvatel ČR žije v oblastech, kde jsou dlouhodobě překračovány imisní limity.

Legislativní kličky

Právní kancelář se soustředila především na legislativní kličky, které mohou provozovatelé zařízení využívat a snižovat si tak svoje emise. Jde především o možnost odečíst si až 40 % naměřených emisí jako „chybu měření“ či vykazovat nižší emise rtuti kvůli méně přesné metodě měření.

U některých látek je totiž možné si odečíst vyhláškou stanovenou odchylku. Jde konkrétně o hodnotu 40 % u rtuti a 30 % u prachu, 20 % pak u oxidů dusíku a oxidu siřičitého. Frank Bold upozorňuje na nutnost aktualizovat vyhlášku, která vznikala v době, kdy postupy pro měření emisí nebyly příliš přesné.

Dle společnosti na tyto nedostatky legislativy přitom upozornili sami provozovatelé některých elektráren, které zažádali o výjimky z pravidla, které předepisuje, že od srpna příštího roku budou muset všichni využívat důslednější metodiky měření. Díky změnám v metodice by se tak provozovatelům měly značně zvednout vykazované hodnoty za emise rtuti.

U jiných polutantů pak například problém ve vykazování dle advokátní kanceláře tkví v tom, že úřady vyžadují pouze roční průměr množství emisí. Není tak kontrolováno, zda emisní limity nebyly v některých měsících roku překračovány. Veřejnost také, jak Frank Bold upozorňuje, nemá přístup k údajům o emisích prachu, SO2 a NOx.

Žádosti o výjimky

Jak upozorňuje Frank Bold, například elektrárna Chvaletice získala v září výjimku na dodržování limitů vypouštěné rtuti (Opatovice o ni nyní žádají). Díky ní má mít možnost vypouštět do vzduchu o 300 kg rtuti ročně více, než by měla.

Provozovatelé v žádostech o výjimky často argumentují přílišnou finanční náročností nutných opatření a malými benefity pro životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí ale odhaduje, že jeden kg rtuti vypuštění do ovzduší způsobí škodu ve výši 600 tisíc až 1,3 milionu korun.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se