Analýza: Pochybnosti při vykazování emisí v ČR přetrvávají. Elektrárny emise snižují využitím "chyby měření"

DomůŽivotní prostředíAnalýza: Pochybnosti při vykazování emisí v ČR přetrvávají. Elektrárny emise snižují využitím "chyby měření"

Veřejnost nemá úplné a pravdivé informace o emisích nebezpečných látek a skleníkových plynů, které produkuje česká energetika a průmysl. To alespoň vyplývá z analýzy, kterou zpracovala advokátní kancelář Frank Bold.

Dle společnosti, která se dlouhodobě zabývá otázkami životního prostředí a energetikou, většímu snižování emisí brání nedostatky české legislativy. Především pak jde o vágní pravidla pro vykazování emisí, nedůslednost a bezzubost státních orgánů a jimi spravovaných institucí či nedostupnost informací o emisích.

Analýza Frank Bold se soustředila na polutanty NOx, SO2, rtuť či CO2. Mimo jiné upozorňuje na to, že znečištění ovzduší v ČR každoročně způsobí kolem 10 tisíc předčasných úmrtí a že až 87,3 % obyvatel ČR žije v oblastech, kde jsou dlouhodobě překračovány imisní limity.

Legislativní kličky

Právní kancelář se soustředila především na legislativní kličky, které mohou provozovatelé zařízení využívat a snižovat si tak svoje emise. Jde především o možnost odečíst si až 40 % naměřených emisí jako „chybu měření“ či vykazovat nižší emise rtuti kvůli méně přesné metodě měření.

U některých látek je totiž možné si odečíst vyhláškou stanovenou odchylku. Jde konkrétně o hodnotu 40 % u rtuti a 30 % u prachu, 20 % pak u oxidů dusíku a oxidu siřičitého. Frank Bold upozorňuje na nutnost aktualizovat vyhlášku, která vznikala v době, kdy postupy pro měření emisí nebyly příliš přesné.

Dle společnosti na tyto nedostatky legislativy přitom upozornili sami provozovatelé některých elektráren, které zažádali o výjimky z pravidla, které předepisuje, že od srpna příštího roku budou muset všichni využívat důslednější metodiky měření. Díky změnám v metodice by se tak provozovatelům měly značně zvednout vykazované hodnoty za emise rtuti.

U jiných polutantů pak například problém ve vykazování dle advokátní kanceláře tkví v tom, že úřady vyžadují pouze roční průměr množství emisí. Není tak kontrolováno, zda emisní limity nebyly v některých měsících roku překračovány. Veřejnost také, jak Frank Bold upozorňuje, nemá přístup k údajům o emisích prachu, SO2 a NOx.

Žádosti o výjimky

Jak upozorňuje Frank Bold, například elektrárna Chvaletice získala v září výjimku na dodržování limitů vypouštěné rtuti (Opatovice o ni nyní žádají). Díky ní má mít možnost vypouštět do vzduchu o 300 kg rtuti ročně více, než by měla.

Provozovatelé v žádostech o výjimky často argumentují přílišnou finanční náročností nutných opatření a malými benefity pro životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí ale odhaduje, že jeden kg rtuti vypuštění do ovzduší způsobí škodu ve výši 600 tisíc až 1,3 milionu korun.