IEA pokračuje v podpoře vlád na cestě k čisté energii

DomůŽivotní prostředíIEA pokračuje v podpoře vlád na cestě k čisté energii

Ze sobotní diskuze na téma “Úspěchy a výzvy v globálním přechodu na čistou energii” zazněla nadále trvající podpora programu pro přechod na čisté energie (CETP) ze strany zástupců vlád, předních energetických firem a jiných klíčových hráčů v této oblasti.

Diskuzi pořádala Mezinárodní energetická agentura (IEA) v čele s indickým ministrem energetiky Sanjeevem Nandanem Sahaiem a zástupcem tajemníka dánského ministra pro klima, energetiku a zdroje Andersem Hoffmanem. Činnost IEA zde byla vyzdvižena především v roli vytváření včasných údajů a analýz, na základě kterých agentura podporuje čisté technologie a informuje vlády. Podle IEA bylo v rámci programu vyškoleno více než 38 000 lidí v oblasti dat, statistik a energetické účinnosti.

Zdůrazněna byla na tomto místě také úloha IEA jako mezinárodní organizace, která prohloubila vztahy a sdílení informací mezi klíčovými vládami. Účastníci projevili svůj zájem o další podporu tohoto programu, který vstupuje do třetího roku fungování.

S podporou klíčových vlád se nám podařilo výrazně zvýšit naši schopnost provádět důkladnou, odbornou a bezkonkurenční analýzu a aplikovat její poznatky na místech, kde jsou potřeba. A to v především v rozvíjejících se ekonomikách světa,“ uvedl Dr Fatih Birol, výkonný ředitel IEA.

Zdůraznil také některé, podle něj, klíčové úspěchy CETP. Mezi jinými byly zmíněny analýzy na pomoc Číně integrovat vyšší podíl obnovitelných zdrojů do energetického systému nebo analýzy na pomoc Brazílii v její snaze lépe sledovat a podporovat inovace v oblasti čisté energie či analýzy na podporu Indie ve změně přístupu ke klimatu, energii a znečištěnému ovzduší.

Program CETP byl zahájen v listopadu 2017 a jeho cílem je urychlení globální transformace energetických sektorů na využívání čisté energie. Program usiluje o poskytnutí nezávislé špičkové podpory vládám, jejichž energetická politika značně ovlivňuje tempo globální transformace k udržitelnější výrobě a k celkovému využití energie.