Konference Share Your Energy se zaměřila na klima, udržitelnost a moderní energetiku

DomůŽivotní prostředíKonference Share Your Energy se zaměřila na klima, udržitelnost a moderní energetiku

V budově staré čistírny odpadních vod v pražské Bubenči se 16. října konala v pořadí již druhá konference Share Your Energy. Stanislav Chvála, výkonný ředitel pořadatelské firmy Nano Energies, který nám poskytl rozhovor již před konáním konference, uvedl akci odkazem na činy Grety Thunbergové a zdůraznil tak důležitost rozvoje moderní energetiky v dnešní době.

Chvála vyzdvihl, že volba místa pro pořádání letošní konference nebyla náhodná. Stejně jako bubenečská čistička, která v roce 1906 začala dodávat čistou vodu obyvatelům Prahy, i Nano Energies si v současnosti dává za cíl dodávat čistou elektřinu do českých domácností.

Na konferenci vystoupili zástupci firem, které se stále více a více soustředí při svém businessu na udržitelnost, i start-upeři, kteří představili nové koncepty v oblasti chytrých technologií, energetiky či městského plánování.

Start-upy a data

V prvním bloku konference vystoupil nejdříve Erki Ani, který představil chytrá řešení především estonských start-upů v oblasti energetiky a udržitelnosti. Ani založil společnost Cleantech forEST, která se soustředí na řešení pro zelené budovy,  informační a komunikační technologie (ICT), Internet věcí (IoT) či udržitelnou dopravu. Zdůraznil důležitost dat pro energetiku, přičemž uvedl, že Estonsko má v této oblasti velké štěstí, díky téměř 100% pokrytí domácností průběhovými měřeními (smart metery).

Eric Appleton z britské konzultační firmy Catapult poté podobným tématem navázal. Jako hlavní výzvy současné energetiky vidí britské energetické firmy decentralizaci, digitalizaci, dekarbonizaci a také demokratizaci energetiky, kdy stále více spotřebitelů chce mít kontrolu nad svou spotřebou a účtem za energii.

Solární i emisní obchodování

V dalším bloku dále promluvil Francisco Benedito, jehož příspěvek se věnoval možnostem obchodování s uhlíkovými kredity. Španělská společnost Climate Trade, kterou Benedito reprezentoval, se snaží z obchodování s emisemi udělat business budoucnosti, který zároveň pomáhá v boji proti změnám klimatu.

Sven Pluut divákům konference představil koncept We Share Solar. Nizozemská společnost vytvořila aplikaci, přes kterou mohou investoři do solární energetiky živě sledovat výkon solárních bloků, do kterých investovali, a vývoj jejich zisku. Do společnosti může investovat každý, a to i částkou pouhých 50 eur.

Posledním řečníkem bloku byl zakladatel Nano Energies Petr Rokůsek, který hovořil o budoucnosti energetiky a dat. Pozornost vzbudil Rokůsek především zmíněním konceptu přeměny a ukládání energie do dat, který dovysvětlil v následných Q&A.

Telco i stavitelství vidí budoucnost v OZE

Po obědové přestávce následoval blok věnující se tradičním firmám investujícím do obnovitelných řešení. Adriana Dergam a Najada Begalla představily, jak se společnost Vodafone transformuje na společensky odpovědnou firmu a jak investuje do nových technologií zaměřených na udržitelnost.

I společnost Skanska začíná svůj business orientovat udržitelným směrem. Firma, jejíž nové koncepty představila Eva Neudertová, se zajímá o to, jak stavět budovy, které lépe šetří vodou a energií.

Aron Lazarchik z mladoboleslavské Škoda Auto se věnoval elektromobilitě a jejím potenciálu při skladování energie. Mimo jiné promluvil i o palčivém tématu recyklace bateriových článků – problému, který je často zmiňován při diskuzích o udržitelnosti elektromobility. Škoda plánuje v roce 2020 představit elektro-SUV a o pět let později plánuje se svou flotilou deseti typů elektromobilů prodat 300 tisíc vozidel.

Lukáš Hataš z Asociace pro elektromobilitu ČR následně navázal a věnoval se například tématu veřejných dobíjecích stanic. Hataš osvětlil nemístnost některých stereotypů, které jsou s elektromobilitou spojovány, jako například nemožnost ujet s elektromobilem v Česku delší vzdálenosti.

Urbanismus a jeho výzvy

Poslední blok se věnoval především životu ve městech a energetickým úsporám. Camille Orthlieb a Robin Kirschke jsou architekti stojící například za projektem sídla Mezinárodního olympijského výboru – nejudržitelnější budovy světa, či sídla banky HSBC, kde byly, mimo jiné, implementovány vertikální zahrady. Na konferenci vysvětlili, jak se jim povedlo navrhnout řešení pro budovu, která získala nejvyšší hodnocení v parametrech udržitelnosti LEED.

Martin Barry ze společnosti reSITE promluvil o tom, jak zvládat stále rostoucí poptávku rozrůstajících se měst po energiích a jak tuto výzvu zvládat udržitelně.

Poslední řečník, Ignacio Fabuel, představil koncept moderního městského žití, který byl implementován při tvorbě čtvrti La Pinada ve Valencii. Důležitost při tvorbě městských sídel budoucnosti Fabuel přikládá vhodným materiálům a zakomponování konceptu cirkulární ekonomiky.

Konference Share Your Energy, která se poprvé konala minulý rok, byla organizována společností Nano Energies. oEnergetice byla mediálním partnerem akce.

Zdroj fotografií: Nano Energies