Domů
Životní prostředí
Německá vláda schválila zákon, který má zemi připravit na následky změn klimatu
Německo, Mnichov.
Zdroj: Pixabay

Německá vláda schválila zákon, který má zemi připravit na následky změn klimatu

Německá vláda schválila návrh zákona o klimatické adaptaci, který má připravit regiony, města a obce na následky klimatických změn. Tento návrh navržený ministerstvem životního prostředí vyžaduje, aby vláda představila strategii s jasnými a závaznými cíli pro řešení dopadů a rizik klimatických změn. Zatímco většina obcí očekává zvýšené dopady extrémních povětrnostních jevů do roku 2050, asi polovina z nich nevidí možnost financovat potřebná opatření.

Německá vláda schválila návrh zákona o klimatické adaptaci, který se zaměřuje na zajištění připravenosti regionů, měst a obcí na důsledky klimatických změn. Vzhledem k nárůstu a extrémnějším povětrnostním jevům, jako jsou vlny veder, sucho, záplavy a silné deště, není mnoho míst dostatečně připraveno na tyto výzvy.

Cílem nového zákona je zajistit, aby vláda do 30. září 2025 představila strategii s jasnými a závaznými cíli pro zvládání dopadů a rizik klimatických změn a aktualizovala ji každé čtyři roky.

"Klimatické oteplování již způsobuje v Německu a Evropě obrovské škody. Vedra a sucha, přívalové deště a povodně - extrémní projevy počasí budou v budoucnu stále častější a donutí nás přijmout preventivní opatření a přizpůsobit se důsledkům klimatické krize. Proto německá vláda přijala první celostátní zákon o přizpůsobení se klimatu,” uvedla německá ministryně životního prostředí Steffi Lemkeová.

Hlavním prvkem zákona je povinnost obcí vypracovat místní analýzy rizik a adaptační plány. Tím by se měly zvýšit jejich schopnosti reagovat na klimatické změny. Jedná se například o strategie zaměřené na zastínění a ochlazování městských oblastí.

Německo má adaptační strategii již od roku 2008, avšak opatření zůstávají většinou dobrovolná. Některé spolkové země, jako například Severní Porýní-Vestfálsko, které v roce 2021 postihly smrtící povodně, zakotvily přizpůsobení se klimatu do vlastního zákona o opatřeních v oblasti klimatu.

Podle mediálního průzkumu má zhruba čtvrtina německých okresů adaptační koncepce s podrobným popisem klimatických rizik a adaptačních strategií, další pětina má koncepci v přípravě.

"Díky prevenci rizik, která se dívá dále do budoucnosti než dosud, můžeme nejen zmírnit škody, ale také výrazně zlepšit kvalitu života v městských a venkovských oblastech," řekla Lemkeová, když kabinet přijímal návrh zákona.

Mediální průzkum dále ukázal, že i když většina obcí očekává větší dopady extrémních povětrnostních jevů do roku 2050, asi polovina z nich tvrdí, že nebude schopna nezbytná opatření financovat. Zatímco probíhají jednání mezi vládou a klimatickými ministry jednotlivých spolkových zemí, dohoda o dlouhodobém financování zatím neexistuje a ministryně Lemkeová neočekává, že by k ní došlo během současné legislativní periody.

Tento nový klimatický adaptační zákon je významným krokem směrem k lepší připravenosti na důsledky klimatických změn v Německu. Místní analýzy rizik a adaptační plány by měly pomoci minimalizovat škody a zlepšit kvalitu života ve městech i na venkově.

Národní strategie adaptace bude pravidelně aktualizována a přizpůsobována vývoji klimatických změn. Bude také zahrnovat zapojení občanů, spolkových zemí a organizací při stanovování měřitelných cílů. Návrh zákona bude nyní předložen Spolkové radě a Spolkovému sněmu k projednání a přijetí.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se