Modernizace ve Chvaleticích byla zahájena, náklady dosáhnou 3 mld. Kč