Domů
Elektrárny v Evropě
Greenpeace: Uhelná elektrárna Niederaussem je největším emitentem NO2 v Evropě
Zdroj: Bert Kaufmann / Creative Commons / CC BY-SA 2.0

Greenpeace: Uhelná elektrárna Niederaussem je největším emitentem NO2 v Evropě

Podle analýzy satelitních fotografií organizace Greenpeace jsou největším emitentem oxidu dusičitého (NO2) v Evropě uhelná elektrárna a uhelný důl Niederaussem v Německu. Na druhém místě se pak nachází Londýn a jeho znečištěný vzduch dopravou. Informoval o tom portál Euractiv

Ze získaných dat vyplývá, že největším znečišťovatelem jsou spalování fosilních paliv, zejména uhlí a ropy v elektrárnách a továrnách, a doprava. Použitá data byla získána satelitem Sentinel 5P Evropské kosmické agentury (European Space Agency). Tento satelit data o úrovni NO2 poskytuje od 1. června 2018. Greenpeace analýzu provedl na základě dat od 1. června do 31. srpna 2018.

Tisková zpráva Greenpeace přímo říká, že největší koncentrace NO2 v Evropě je v okolí uhelné elektrárny v Německu. Dokument Greenpeace věnující se tématu detailněji ovšem uhelnou elektrárnu Niederaussem jako největšího emitenta NO2 v Evropě přímo nezmiňuje. Hovoří pouze o „německé uhelné elektrárně“. Druhým největším místem výskytu je oblast Londýna. Interaktivní mapa vytvořená Greenpeace s emisemi NO2 je dostupná zde.

RWE s daty nesouhlasí

RWE, provozovatel Niederaussem, závěry dat Sentinel 5P odmítl, protože prý zvažuje pouze lokalitu s nejvyššími emisemi NO2 v 100km okruhu. To je podle RWE v regionu Severní Porýní-Vestfálsko nepřijatelné zjednodušení. V tomto regionu je totiž velký počet zdrojů NO2, průmyslových zařízení, elektráren a také emise v dopravě. V e-mailové korespondenci a portálem Euractiv RWE prohlásilo, že všechny uhelné elektrárny splňují všechny relevantní limity, které chrání životní prostředí a lidské zdraví. Zároveň ale firma přiznala, že musí splnit nové emisní standardy nastavené na úrovni EU v roce 2017.

Emise NOx mohou být sníženy

Greenpeace odsuzuje tzv. kapacitní mechanismy, prostřednictvím kterých EU podle této organizace podporuje uhelný sektor.

„Naše vlády musí přestat upřednostňovat zisk, ukončit dotace uhlí a dalším fosilním palivům a podniknout kroky k urychlení přechodu na 100% obnovitelnou energii.“

Sebastian Mang, účastník kampaně za čistou energii Greenpeace

Podle Greenpeace ale existuje řešení boje s emisemi. Hořáky s nízkými emisemi NOx a filtry využívající selektivní katalytickou redukci mohou emise NOx v elektrárnách zásadně snížit.

Úvodní foto: Uhelný důl Garzweiler, v pozadí uhelná elektrárna Grevenbroich-Frimmersdorf a -Neurath. Zdroj: Tagebau Garzweiler

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(17)
frank
2. listopad 2018, 09:35

Zajímavé, po letech tolik úspěšného boje za ekologii a čistou výrobu energii v Německu a Anglii si Greenpeace zpracuje data z evropské ekologické družice a z toho jí vypadnou dvě nejhorší oblasti v Evropě zrovna v Německu a v Anglii :) Ona i ta další čísla jsou zajímavá , nejstrašliváčtější bod znečištění je v Africe , překonává Indii, Čínu v článku zmíněné Německo, Londýn a v českém článku nezmíněnou Paříž , Kongo nebo či |Angolu . Čína má zdaleka největší podíl, USA je na tom lépe než EU a nejvíc znečištění je v místech kam mezinárodní dohody ani nedohlédnou...

Dovolím si ocitovat zásadní informaci přímo od Greenpeace : The largest number of hotspots, a total of 10, is found in China, eight in the Arab world, four in the EU and three in India, the U.S. and DR Congo.

Milan Vaněček
2. listopad 2018, 09:53

I když na Geenpeace často nadáváme, je to jediná organizace schopná globálního pohledu na znečištění ovzduší. Konečně se někdo vrací ke zdravotnímu hledisku místo pouhé CO2 hysterie.

A že je Londýn v čele mě ani moc nepřekvapuje, byl v čele už v padesátých letech minulého století, viz hromadná úmrtí v té době vyvolaná pověstným (tehdy) Londýnským smogem, tehdy z lokálního spalování uhlí.

Pete
3. listopad 2018, 08:48

A taky je to organizace, která stav způsobila. Na základě ideologie zlikvidovala jadernou energetiku a zásadně přispěla k emisím ve světě. Plusem je jejich podpora vybraným OZE, které ovšem nedokázaly růstu emisí plně zabránit.

Milan Vaněček
3. listopad 2018, 10:09

Jadernou energetiku přivedly do stavu kde je teď jen 3 velké jaderné havarie. A arogance spojená se zanedbáváním údržby, viz současná Belgie.

Pete
3. listopad 2018, 10:49

Nesouhlas a někde jste psal, že jste co se týká JE laik. O tom i svědčí vaše poznámka o zanedbané údržbě. Odklon od jaderné energetiky je čistě politická a částečně ideologická záležitost. Jsou situace kdy můžete snést tisíce argumentů a stejně vám to nepomůže. Rozhodly emoce a strach způsobený neznalostí a živený různými organizacemi, které zjevně z článku ani nedohledly na důsledky jež způsobí. Einstein je kromě fotoelektrického jevu i "objevitelem" obecné teorie relativity. V jejímž důsledku víme, že E=mc2 a toho dříve nebo později lidstvo stejně využije !-).

Carlos
3. listopad 2018, 12:22

Pete,

jenže JE byly v určité době také politickým rozhodnutím, bez toho by se do nich s velkou pravděpodobností nikdo nepouštěl, nebo ne takovýchto.

Pavel
3. listopad 2018, 22:20

Blábol, JE byly od začátku ropné krize hlavně racionálním ekonomickým rozhodnutím. A takovým rozhodnutím byly až do doby hysterické kampaně zelených proti JE (a s ní spojených drakonických regulací) a bilionových dotací do oze parodií na elektrárny, které zcela rovzrátili trh elektřinou.

Carlos
3. listopad 2018, 23:42

Ani ne, podívejte se jak se stavěly ty první JE a jak to začalo, proč se jede na vodních reaktorech a pak si vyhrabte, materiály z doby kdy nic nebylo jasné. A možná by nebylo od věci, abyste se podíval že "drakonické regulace" začínají už někdy v polovičce 50.

Kdybyste se do těch dokumentů podíval, podíval se i na nějaké články o historii, tak zjistíte že se uvažovalo při mnoha návrzích z plynem chlazenými nebo kovem chlazenými reaktory, často se objevuje že by měly mít možnost výměny paliva za chodu atd. Dokonce se koncept reaktoru s grafitovými koulemi objevuje už někde v poznámkách Fermiho či jeho kolegů, dokonce se už někdy v 60. měl testovat molten salt reaktor. Všechny ty cool moderní designy jsou skoro 60 let staré. Jenže se tam udělalo politické rozhodnutí o výstavbě JE Shippingport, kam se dal reaktor pro loď. PWR se pak neskutečně rychle rozšířily, protože to byl asi "mírový design", přestože se rozhodnutí firem tehdy, jak je porůznu dochováno, vědci divili, že byl vybrán takový reaktor a ne třeba sodíkový.

A to nemluvím o tom že vůbec celý rozvoj byl nastartován politickými rozhodnutími USA, Britského Impéria, SSSR, Francie, pořídit si jadernou zbraň, samozřejmě podobně se prvně rozhodlo pár dalších zemí, Indie, Pákistán, JAR, Čína. A jenom čert dnes ví co bylo za EBO A1.

Možná byste se mohl podívat také na to že se tam tutlalo a tutlalo, což zase jadernému oboru pramálo pomohlo, vtipné je číst zdůvodnění utajení některých nehod, například: "Byla utajena aby nebyl poškozen Americký jaderný průmysl". Nebo jak se štěpilo až se mléko z okolí lilo do moře, také vtipná příhoda. Jaderný průmysl hlavně v začátcích nadělal tolik bot a problémů, které díky povaze materiálu se kterým pracuje měly takové následky, že se tomu jak se k němu později lidé začali chovat ani není moc co divit. Ano, mohl tam být nějaký zahraniční vliv později, ale vzhledem ke generační povaze politiky je celý ten konec jádra spíš jen dopad tohoto.

Samozřejmě tomu přispěla hrozba jaderné války, generační vzdor a další. Odpor proti JE nelze jednoduše zabalit do nějakého jednoduchého narativu o zlých zelených, celý vývoj směřování v politice do budoucna asi můžete odhadnout podle toho co je aktuálně populární za světanázor u mladých. Hippie z 65. roku protestující proti JE byl v době havárky v Černobylu klidně na poměrně zajímavé politické pozici. Vy jste si tohoto vzorce nevšiml? Nevšiml jste si že ideál doby se realizuje jako mainstreamová politika o 25-35 let později? A do toho zdá se ještě mluví jak ekonomické cykly, tak pravolevé střídání. Kdo Trumpa volil? Lidi co vidí "hippies" jako problém, kteří chtějí konzumerismus amerických 80., raných 90. a ti kteří takto zrevoltovali proti zaběhnuté normě v podobě feminismu, ekologismu, "refugeewelcomeismu". Do dekády se tento směr stane mainstreamem a pak za dalších 10-15 let se to zase začne měnit směrem k levicově smýšlejícímu "Hippieismu".

Jenže každé toto přepólování pracuje s tím co tu zbude z předchozího a s jinými technologiemi. Když pro velký úspěch zignoruji 1MW VtE ze 40. tak první hippies začali s ničím z tohoto, motor na olej z KFC, malý větrníček. WooHoo. V 80. sice měli už nějakou politickou moc, ale konzumrismus byl silnější, bylo pár projektů solárně-termických elektráren, ale většinu sil sežral boj s JE, takže se nic moc neposunuli. Ale při nástupu kolem roku 2000 už měli díky vývoji před tím základní frekvenční měniče a už se dalo stavět, něco jiného než hračky ze šrotu. Do roku 2023 odejdou, ale co zůstane? Pokročilá technologie měničů, na které budou další konzumní generace jistě stavět.

Proč? Protože už se to může vyplatit a nejspíš se to vyplácí na jihu. Pokud selže globalismus a bude to pád k nějakému koncertu mocností, sfér vlivu, nebo nedej bože válce, tak tyto technologie, původně myšlené jako záchrana světa, budou šmahem vzaty budoucí konzumní generací. Jestli je něco na čem se shodnou zelení a jaderní, je to obrovská důležitost a význam P2X technologie.

Pavel
3. listopad 2018, 22:16

Teď je v čele německo, vaněčku. A ta "CO2 hysterie" stála na začátku té "slavné" energiewende. Jak to dopadlo, všichni vědí.

Carlos
3. listopad 2018, 22:20

Zřejmě tím že Vám to zkazilo spaní a musíte si tu zlost vylévat tady?

Pavel
3. listopad 2018, 22:22

Realita je taková, že já konstatuji fakta, a ty z toho dostáváš hysterické záchvaty.

Carlos
3. listopad 2018, 22:27

Já a hysterický záchvat z Vás? Až moc si věříte.

Pavel
3. listopad 2018, 22:30

Až se v reakci na konstatování faktů přestaneš dopouštět hysterických výlevů, tak tě přestanu podezřívat z hysterických záchvatů.

Carlos
3. listopad 2018, 22:52

To není hysterie, to by vypadalo jinak, ale Vám to jaksi nedá spát. Fakt si dost věříte.

Pavel
4. listopad 2018, 20:31

Výmluvy ti nepomůžou, hysteriku.

Carlos
4. listopad 2018, 21:06

Já se nevymlouvám, to vy trpíte utkvělým bludem o hysterických záchvatech.

Petr
2. listopad 2018, 11:18

Tak v tom Německu může jít i o NOx ve velkých výškách z elektrárenských komínů, ale v Londýně je jasně drtivá většina u země a všichni místní to musí neustále dýchat.

Při zveřejňování takových dat půjdou do EU už opravdu jen blbečci nebo rekrutovaní dobyvatelé, a chytřejší si v rozvojových zemích raději staví bydlení bez nutnosti topení v daleko čistějším prostředí, včetně solárních městeček, kde se dá zbytečná kancelářská práce dělat stejně kvalitně jako v Londýnských mrakodrapech.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se