Ve Spojeném království je ve výstavbě přes 8 GW obnovitelných zdrojů. Šestina současného výkonu OZE v zemi

DomůElektrárny v EvropěVe Spojeném království je ve výstavbě přes 8 GW obnovitelných zdrojů. Šestina současného výkonu OZE v zemi

V různých fázích výstavby je ve Spojeném království v současné době více než 8 GW obnovitelných zdrojů energie. Přes tři čtvrtiny této hodnoty tvoří nové instalace offshore větrných elektráren. Kromě OZE je ve výstavbě také 316 MW výkonu v bateriových úložištích. Na konci druhého čtvrtletí země disponovala 48,5 GW výkonu v obnovitelných zdrojích.

Spojené království má v současnosti v různých fázích výstavby 8 055 MW výkonu v obnovitelných zdrojích. Hodnota vychází z databáze o projektech z oblasti OZE a skladování energie ve všech fázích od plánování až do vyřazení z provozu. Databázi spravuje společnost Eunomia Research and Consulting pro britské Ministerstvo pro obchod, energetiku a průmyslovou strategii, které databázi zveřejňuje.

Nejvíce nově instalovaného výkonu zaujímají projekty offshore větrných elektráren s celkem 6 177 MW. Mezi největší elektrárny se řadí Dogger Bank A & B (2,4 GW),  Hornsea 2 (1,4 GW), Triton Knoll (857 MW), Moray East (900 MW) a Neart na Gaoithe (450 MW). Aktuálně je celkový potenciál offshore větrných elektráren ve Spojeném království odhadován na 50 GW.

Pomyslnou druhou příčku zaujímají onshore větrné elektrárny s výkonem ve výstavbě ve výši 601 MW. Dalších 299 MW tvoří celkem 25 solárních elektráren. Na konci druhého čtvrtletí Spojené království disponovalo 48,5 GW výkonu v obnovitelných zdrojích energie.

316 MW bateriových úložišť

Databáze kromě projektů OZE eviduje i deset projektů bateriových úložišť s celkovým výkonem 316 MW. Přičemž největší bateriový systém se staví v Severním Irsku (dvakrát 50 MW Low Carbon Storage Ireland), následují ho pak dva projekty od Pivot Power v Cowley v Oxfordu a Kemsley v Kentu s výkonem 49,9 MW.

Zdroj úvodní fotografie: National Grid