Ve Spojeném království je ve výstavbě přes 8 GW obnovitelných zdrojů. Šestina současného výkonu OZE v zemi