BNEF: Elektrifikace může snížit emise CO2 v dopravě, budovách a průmyslu v Evropě o 60 % do roku 2050

DomůElektřinaBNEF: Elektrifikace může snížit emise CO2 v dopravě, budovách a průmyslu v Evropě o 60 % do roku 2050

Elektrifikace sektorů dpravy, budov a průmyslu v Evropě může snížit emise skleníkových plynů mezi lety 2020 až 2050 o 60 %. Vyplývá to ze studie zveřejněné v úterý výzkumníky z BloombergNEF (BNEF).

Podle BNEF je revoluce ve využívání energie v uvedených sektorech v následujících 30 letech možná a mohla by přispět k významnému snížení emisí CO2.

„Elektrifikace nebo také propojování sektorů, jak je v některých zemích nazývána, může znamenat obrovský příspěvek ke splnění vládních cílů v oblasti snižování emisí díky využití probíhajícího přechodu k nízkoemisním zdrojům v sektoru výroby elektřiny,“ řekla vedoucí analýz globálních politik v BNEF Victoria Cumingová.

BNEF uvedl, že elektrifikace může proběhnout skrz soubor přímých a nepřímých změn. Přímé změny zahrnují rozšíření elektromobilů či systémů elektrického vytápění v budovách a vybraných průmyslových odvětvích. Nepřímé změny zahrnují zejména využívání tzv. zeleného vodíku produkovaného elektrolýzou vody při využití elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Cumingová nicméně dodala, že aby se uvedené změny realizovaly, je nutná akce ze strany politických činitelů.

„Vlády by měly zavést podpůrné mechanismy či požadavky na omezení emisí v budovách, podporovat demonstrační elektrifikační projekty a odstranit bariéry k produkci zeleného vodíku,“ dodala Cumingová.

Albert Cheung, vedoucí analýz v BNEF, upozornil na významné dopady případné elektrifikace uvedných sektorů na sektor výroby elektřiny.

„Političtí činitelé budou muset podpořit posílení a rozvoj elektrizační soustavy, aby zvládla větší objem elektřiny a více obnovitelných zdrojů, a rozvoj baterií a dalších zdrojů flexibility využitelných ke stabilizaci soustavy,“ uvedl Cheung.

Potřebný růst výrobních kapacit a růst výzmanu elektřiny

Zveřejněná studie předpokládá, že elektrizační soustavy budou potřebovat nárůst výrobních kapacit o 75 % do roku 2050 ve srovnání se stavem, kdy by nedošlo k elektrifikaci uvedených sektorů.

„Uvedená cesta elektrifikace by umožnila elektřině, aby se podílela (přímo či nepřímo) 60 % na konečné spotřebě energie v těchto sektorech, nyní se podílí pouze 10 %,“ uvedl BNEF.

Zmíněná cesta elektrifikace, která předpokládá splnění výše uvedených výzev, by podle BNEF znamenala v zemích jako Spojené království či Německo pokles celkových emisí skleníkových plynů v sektorech výroby elektřiny, dopravy, budov a průmyslu o 68 % mezi lety 2020 a 2050.

Možné snížení emisí skleníkových plynů mezi lety 2020 a 2050 díky propojení sektorů v zemích jako Spojené království či Německo. Zdroj: BloombergNEF