Domů
Elektřina
BNEF: Elektrifikace může snížit emise CO2 v dopravě, budovách a průmyslu v Evropě o 60 % do roku 2050
Vedení 23

BNEF: Elektrifikace může snížit emise CO2 v dopravě, budovách a průmyslu v Evropě o 60 % do roku 2050

Elektrifikace sektorů dpravy, budov a průmyslu v Evropě může snížit emise skleníkových plynů mezi lety 2020 až 2050 o 60 %. Vyplývá to ze studie zveřejněné v úterý výzkumníky z BloombergNEF (BNEF).

Podle BNEF je revoluce ve využívání energie v uvedených sektorech v následujících 30 letech možná a mohla by přispět k významnému snížení emisí CO2.

„Elektrifikace nebo také propojování sektorů, jak je v některých zemích nazývána, může znamenat obrovský příspěvek ke splnění vládních cílů v oblasti snižování emisí díky využití probíhajícího přechodu k nízkoemisním zdrojům v sektoru výroby elektřiny,“ řekla vedoucí analýz globálních politik v BNEF Victoria Cumingová.

BNEF uvedl, že elektrifikace může proběhnout skrz soubor přímých a nepřímých změn. Přímé změny zahrnují rozšíření elektromobilů či systémů elektrického vytápění v budovách a vybraných průmyslových odvětvích. Nepřímé změny zahrnují zejména využívání tzv. zeleného vodíku produkovaného elektrolýzou vody při využití elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Cumingová nicméně dodala, že aby se uvedené změny realizovaly, je nutná akce ze strany politických činitelů.

„Vlády by měly zavést podpůrné mechanismy či požadavky na omezení emisí v budovách, podporovat demonstrační elektrifikační projekty a odstranit bariéry k produkci zeleného vodíku,“ dodala Cumingová.

Albert Cheung, vedoucí analýz v BNEF, upozornil na významné dopady případné elektrifikace uvedných sektorů na sektor výroby elektřiny.

„Političtí činitelé budou muset podpořit posílení a rozvoj elektrizační soustavy, aby zvládla větší objem elektřiny a více obnovitelných zdrojů, a rozvoj baterií a dalších zdrojů flexibility využitelných ke stabilizaci soustavy,“ uvedl Cheung.

Potřebný růst výrobních kapacit a růst výzmanu elektřiny

Zveřejněná studie předpokládá, že elektrizační soustavy budou potřebovat nárůst výrobních kapacit o 75 % do roku 2050 ve srovnání se stavem, kdy by nedošlo k elektrifikaci uvedených sektorů.

„Uvedená cesta elektrifikace by umožnila elektřině, aby se podílela (přímo či nepřímo) 60 % na konečné spotřebě energie v těchto sektorech, nyní se podílí pouze 10 %,“ uvedl BNEF.

Zmíněná cesta elektrifikace, která předpokládá splnění výše uvedených výzev, by podle BNEF znamenala v zemích jako Spojené království či Německo pokles celkových emisí skleníkových plynů v sektorech výroby elektřiny, dopravy, budov a průmyslu o 68 % mezi lety 2020 a 2050.

Možné snížení emisí skleníkových plynů mezi lety 2020 a 2050 díky propojení sektorů v zemích jako Spojené království či Německo. Zdroj: BloombergNEF
Možné snížení emisí skleníkových plynů mezi lety 2020 a 2050 díky propojení sektorů v zemích jako Spojené království či Německo. Zdroj: BloombergNEF

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(32)
Richard Vacek
14. únor 2020, 08:34

Zatím všechny podpůrné snahy vlád (EU) vedly akorát k tomu, že se zdražila elektřina a ztratila se tak její atraktivita pro vyšší využívání. Takže našlápnuto máme přesně směrem vzad.

Přitom by stačilo zopakovat rozvoj jaderné energetiky a máme dostatek levné elektřiny, levného tepla, krajinu bez OZE a nízkouhlíkovou společnost.

Něco to bude stát - nejtěžší bude vypráskat bičem ty, kteří jaderné energetice z různých důvodů brání.

Milan Vaněček
14. únor 2020, 09:24

Jaderný aktivista, nevidí realitu v EU a ve světě.

Milan
14. únor 2020, 11:59

OZE aktivista nevidí křemíkové a vrtulové lány v krajině.

Takhle by se dal říci i druhý protiklad.

Richard Vacek
14. únor 2020, 12:57

A vy vidíte nějakou jinou reálnou alternativu, jak zajistit dostatek levné elektřiny bez poškozování životního prostředí?

Michal
14. únor 2020, 13:51

Jmenuje se fůzní enegrie a je to jediná dlouhodobě udžitelná enegie, která kdy byla vynalezena. Současné OZE které drancuje přírodní zdroje je nepřítel doopravdy ekologických lidí.

xoor
14. únor 2020, 15:08

ok, kolik stojí a kde je seženeme? Jaký výkon dostanema za 200 miliard Kč?

Carlos
14. únor 2020, 23:57

Definujte drahé/levné, definujte co do toho započítáváte... bez toho nemá cenu se bavit.

Jan Veselý
14. únor 2020, 09:49

Jasně, hlavně je třeba bičem vypráskat všechny ty odporné cifršpióny, kteří se proti jádru staví, protože je to pekelně drahé a riskantní na výstavbu.

Josef
14. únor 2020, 22:09

Ano přesně tak , první co je třeba udělat je vypráskat šmejdy z Mezinárodní agentury pro atomovou energii - Která sídlí ve Vídni. Protože podle mého názoru posledních 20 let nedělají nic jiného, než že vymýšlí nesmyslné bezpečnostní požadavky , které zdražili výstavbu jaderných elektráren. Ta Agentura není totiž projaderná, ale protijaderná. Před 20 lety byla úroveň jaderných el. na takové úrovni, že k samovolné nehodě prakticky nemohlo dojít od té doby už nemělo smysl dále zvyšovat nároky na jadernou bezpečnost jediné co se tím dosáhlo je , že jaderné elektrárny jsou zbytečně složité a ve skutečnosti nebezpečnější než dříve. Zdražení vedlo k tomu, že životního prostředí je dnes horší než mohlo být, kdyby k tomu nedošlo a to včetně emisí CO2.

Carlos
14. únor 2020, 23:53

Takže co? Chcete mít agenturu, která bude bezzubá a stavitelé si budou dělat co chtějí? Jo pár elektráren se stavělo co nejúsporněji, aby byly levné a rychle hotové a jak to dopadlo... Dožadovat se bezzubé MAAE je stejně nebezpečné jako slučovat ministerstvo životního prostředí se kterýmkoliv z ekonomických ministerstev.

Josef
14. únor 2020, 22:50

Zdražení el. energie díky OZE samozřejmě vede k jejímu pomalému rozvoji , zejména u nás díky tomu nedošlo boomu tepelných čerpadel. Kdyby cena el. energie pro tepelná čerpadla byla 1,4kč což bylo reálné bez poplatku za OZE a stát by k tomu dal levné úvěry, pak by na tepelná čerpadla už dávno přešla drtivá většina lidí co dnes topí tuhými palivy což by zcela změnilo kvalitu ovzduší v ČR místo toho ve jménu ekologie máme po polích FV panely, drahou elektřinu a špinavý vzduch.

Josef
14. únor 2020, 22:51

Jo a el. energii pro tepelná čerpadla jsme místo toho vyvezli do protijaderného Rakouska....

Carlos
14. únor 2020, 23:55

1) Cenu elektřiny určuje v našem regionu burza v Německu.

2) Stát nemá co poskytovat úvěry a dalšími nerozumnými způsoby plýtvat a přerozdělovat peníze.

3) Barák, kde se topí uhlím, je ve většině případů tak mizerné energetické třídy že se tam TČ nevyplatí ani s elektřinou zadarmo.

4) FVE na polích opravdu nejsou problém, problém je existence přechemizovaných polí příliš velké rozlohy.

Josef
15. únor 2020, 00:24

1) 27% ceny el. energie pro TČ tvoří daň za OZE...

2) Stát má poskytovat úvěry na TČ je to lepší než dotace - vrátí se to a navíc tím podporuje naší ekonomiku...

3) Čím méně úsporná budova tím rychlejší návratnost TČ - jste úplně mimo

4) FV el. na polích problémem jsou , protože je to nesmyslný zábor krajiny. Množství chemie v zemědělství není malé , ale je menší než v minulosti , velké lány chemie a umělá hnojiva jsou klíčové pro výrobu dostupných potravin pokud to nechápete , pak tzv. ekozemědělství má takové výnosy , že většina lidstva by umřela hlady. Jinak té chemie mohlo být méně kdyby , zelené mozky nezakázaly GMO...

Carlos
15. únor 2020, 01:07

1) Poplatek na OZE se dá sice vyčíslit procentuálně, ale reálně, pokud se pamatuji, se stanovuje jako pevná částka na kWh. S cenou elektřiny pro maloodběratele se dostanete buď jen se starými elektrárnami, nebo prodejem za podnákladové ceny, pokud silová elektřina tvoří třetinu ceny, na OZE dejme pro jednoduchost také třetinu, bývá na zbytek také jedna třetina, na tu 1,4 by bylo třeba mít cenu silové elektřiny kolem 70 haléřů, tedy nějakých 26€, za to se proud vyrábět nedá. V momentě kdy bude cena elektřiny více a více dána okamžitými obchody, místo dlouhodobých kontraktů, bude elektřina dostupná takto levně velmi vzácná. Pokud to má být řešeno nějakou dotací, tak na to ani nemyslete, není k tomu důvod.

2) Stát není banka, nemá co od lidí vybírat peníze a pak je půjčovat, ty mají být použity jen ne nejnutnější záležitosti. Ano, je to lepší než dotace, ale pořád je to příliš

3) Propálíte mnohem ví energie, potřebujete mnohem výkonnější TČ. Pokud budete mít hodně úsporný dům, vystačíte si možná nakonec i s čerpadlem někde v řádu wattů.

4) Nejsou, ten zábor krajiny chrání půdu před chemií a mechanizací a dává jí asi tak 20 let na regeneraci. Které postupy ekozemědělství máte přesně na mysli? Orbu koňmo, nebo permakulturu? Jaký tam budete mít model používání a jakých hnojiv.... každé má zcela jiné výsledky. Pokud budete používat GMO tak jak se používalo, tedy k vyšší odolnosti na postřiky, tak je to pitomost, protože ten plevel, kterého se chcete zbavit, se nakonec stejně těm novým koncentracím přizpůsobí. Nicméně hlavním problémem moderního zemědělství je degradace půdy a ztráta organické složky.

Velké lány možná umožňují lepší obdělávání pomocí velké techniky, svého času to asi výhodu, nějakou, mělo, ale zase sebou nesou problémy monokultur, zvyšuje se tím eroze a moderní technika bude asi schopná se stejně efektivně vypořádat i s menšími poli.

Další možnost, která tu je, je pak pěstování v kontrolovaném prostředí, kde se vnější vlivy dají eliminovat natolik že se opět podaří snížit spotřebu problematických chemikálií.

PE
14. únor 2020, 10:39

Kazdy se musi zamyslet nad svoji spotrebou elektriny,prijde doba ,kdy se budou platit nehorazne ceny ,po prekroceni limitu,pokud ovsem bude kde brat....Soucasne orkany toho mohou byt varovanim,bez proudu ???

Jan Veselý
14. únor 2020, 11:06

Současné orkány varují tak akorát nad špatnou situací v českých distribučních sítích, kde si z toho provozovatelé udělali akorát dojnou krávu.

BTW, komu budu nehorázně platit za elektřinu, když orkán potrhá dráty?

Filip
14. únor 2020, 12:03

Zas na druhou stranu se nebude energiemi plýtvat. Na drhou stranu je tu problém, aby se z toho nezhroutila ekonomika.

Bob
14. únor 2020, 13:56

"elektrifikace může snížit produkci CO2 ....... systémů elektrického vytápění v budovách a vybraných průmyslových odvětvích"

Ve některých případech ano.

Většinou ale ne. Záleží na tom, z čeho a jak je ta elektřina vyrobena.

Na topení se CO2 free OZE typu FV moc použít nedají. A zbytek OZE výrobu z FV v zimě těžko nahradí. Zvláště v případě "vlhkých snů solárníků", podle kterých by měla u nás FV zajišťovat cca 50% roční výroby elektřiny.

Takže zbývá plyn a jádro.

Vemte si výrobu elektřiny v zimě, kdy nesvítí (a někdy ani nefouká) v plynové elektrárně. Ta má účinnost cca 33%. Potom s tou elektřinou zatopíme v dobře zateplených domech přímotopy. Protože TČ se na domy s malou tepelnou ztrátou nevyplatí a vlastně se ani taková nevyrábí.

Nebo ten plyn na topení můžeme přímo v domě spálit v KK s účinností blížící se 100%.

Pak mi vychází, že přechodem na elektřinu se vyprodukuje cca trojnásobek CO2.

Dokonce i s TČ to tak tak vychází cca nastejno, jako kotel. Ovšem navíc je tu ještě uhlíková stopa za elektrárnu a TČ, která je o mnoho vyšší, než jen za kondenzační kotel.

"Vlády by měly zavést podpůrné mechanismy či požadavky na omezení emisí v budovách, podporovat demonstrační elektrifikační projekty a odstranit bariéry k produkci zeleného vodíku,“ dodala Cumingová."

Čili jinými slovy je podle Cumingové potřeba dotovat výrobu zeleného vodíku. A to masivně, protože ten zelený z OZE je několikanásobně dražší, než ten vyrobený ze zemního plynu.

Jiný problém tu totiž není. Výroba zeleného vodíku je technicky v průmyslovém měřítku ověřena minimálně od 40 let minulého století.

Možná si vzpomenete na sérii podle skutečné události o sabotáži v Rjůkanu za 2. světové války. Bylo to sice o těžké vodě, ale ta byla vlastně jen vedlejší produkt. Hlavním produktem závodu byla výroba zeleného vodíku (z největší vodní elektrárny té doby) jako suroviny pro výrobu dusíkatých hnojiv.

xoor
14. únor 2020, 15:54

"Protože TČ se na domy s malou tepelnou ztrátou nevyplatí a vlastně se ani taková nevyrábí."

Mám pasivní dům a mám tč o výkonu 3,2kW. Cena 90kkč včetně kolektoru, ano asi se nezaplatí, ale ohřívá mi TUV a v létě přichlazuje.

Klimatizace je také Tč, stojí cca 20-35kkč. Do vhodného domu také ideální. Topí i v zimě. Tč za 200 a více tisíc ani za zlaté prase.

Jinak celkem souhlas.

Josef
14. únor 2020, 23:00

Nesouhlasím tím ,že se TČ nevyplatí do úsporného domu , máte mnoho druhů TČ a různé úsporné domy. Pokud jde o malý úsporný dům, pak nemá smysl ani budovat otopnou soustavu , dáte přímotopy a do hlavní místnosti klimatizaci - topit umí všechny... To je nejlevnější. Ale pokud chcete mít plně klimatizovaný dům pak uděláte podlahové topení a zemní kolektor a koupíte nějaké to levné TČ země v létě pasivně chladíte. A topíte prakticky zadarmo - topný faktor 5. Pokud oželíte krb a komín , což je naprostý nesmysl ,který si ovšem pořídí většina stavebníků pak můžete zvolit dražší verzi TČ.

Bob
15. únor 2020, 15:46

No právě. V drtivém počtu případů to v domě s výpočtovou ztrátou cca do 3-4 kW skončí elektrickými přímotopy. Tím spíše se změnou koeficientu elektřiny, když bude vycházet i neobnovitelná primární energie.

Můžou tam mít v hlavní místnosti nějakou klimatizaci s možností topení v přechodném období, ale pak bude topný faktor (kombinace přímotopů s klimatizací) určitě méně, než 3.

Podobné kombinace, jako PT + TČ + zemní kolektor budou při nízké spotřebě elektřiny na topení nenávratné.

Navíc PT není na klimatizaci zrovna nejvhodnější a s teplovodním topením přijdete o výhodu jednoduché a flexibilní regulace topení v každé místnosti individuálně.

To xoor:

TČ (nepočítám klimatizace a bazénová) jsem našel až od cca 10 kW a dražší. Ale možná jsem jen špatně hledal. Klimatizaci použitou na topení nepovažuji za komfortní řešení, když ani splitové neumožní topení ve všech obytných místnostech. Kromě toho nemívají celoroční TF ani 3. Nakonec to končívá u přímotopů.

Ale to není podstatné:

Prostě elektrifikace topení a to zvláště přímotopy při přechodu ze spalování ZP, nebo i biomasy přímo v kotlích v objektu nezpůsobí snížení emisí CO2. A už vůbec ne o předpokládaných 60% (78 za budovy z tabulky).

energetik II
15. únor 2020, 18:59

Dnes se staví často domy bez komínů , patrně vytápěné tepelnými čerpadly. Nyní při orkánu Sabine byly některé oblasti ČR i 3 dny v kuse bez elektřiny. Co kdyby Sabine přišla při teplotách mínus 15 stupňů a 50 cm sněhu ? Jak je to pořešeno v domech s tepelnými čerpadly = bez komínů ?

Jan Veselý
15. únor 2020, 20:54

1) Nastaví takové domy někde na "vídrholzi", kde se tyhle poruchy dějí nejčastěji, kde jsou opravy nejsložitější a kde si musí počkat, protože jiné větve distribuční sítě mají podstaně více odběratelů a jsou tedy důležitější.

2) Drtivá většina domů s TČ má krb nebo krbová kamna.

3) Taky si jde zařídit vlastní, alespoň nouzový zdroj elektřiny.

energetik II
15. únor 2020, 21:54

TO : Veselý

1. Můj tchán bydlí na okrese Plzeň Město ve starším domě, vedle sebe má dva nové sousedy, oba domy bez komínů = patrně vytápěné tepel. čerpadly. Není to "vídrholec" ale 4 km od okraje Plzně. Při Sabine jim tam naštěstí nešel proud jen 16.00 - 22.00 , ale kdoví příště ??

2. Dům s krbovými kamny by měl mít komín.

3. Ano, mít v garáži nějakou elektrocentrálu je jistě možné.

Jan Veselý
16. únor 2020, 01:30

ad 1) Tak ty baráky pořádně obejděte nebo ještě lépe zazvoňte a poptejte se u majitele. Aspoň to nebude žádné "myslím" nebo "patrně". Pak napište jestli jste si komína nevšiml, mají vyřešené topení jinak nebo na vaše obavy zvysoka kašlou a život je (možná někdy) vytrestá.

Jinak zase nechápete psaný text, právě proto, že nejsou žádná ztracená varta, měli výpadek jen 6 hodin, ne 3 dny. A kdyby ČEZ Distribuce dělala práci jak má, nemusel být vůbec žádný.

ad 2) Logika za 1, Loudil.

ad 3) Koupíte v každém Hornbachu. Kdo je připraven není překvapen.

Martin Pácalt
17. únor 2020, 09:41

"2) Drtivá většina domů s TČ má krb nebo krbová kamna."

Tohle je vaše dojmologie a nebo to máte podložené statistikou ? Já jsem si zcela určitě jistý, že krb dnes nemá skoro nikdo. Je to způsob vytápění s otevřenou přední stěnou topeniště a účinnost je 10%, 90% jde do komína.

Jan Veselý
17. únor 2020, 12:11

Asi 15 lidí z okruhu mých přátel, kolegů, známých, spolužáků, apod. stavělo takto a toto je zdaleka nejčastější kombinace. Vyskytly se i případy s automatickým kotlem na pelety, s kondenzačním kotlem na plyn nebo s pasivním domem s přihříváním přímotopy, ale to byly jednotlivé kusy.

A abych upřesnil ten krb, samozřejmě se tím myslí krbová vložka.

Josef
16. únor 2020, 00:56

Výpadky proudu jsou dnes krátké opravy možná trvají dlouho , ale energetici dávají do obcí agregáty / k trafu/ , takže lidé energii mají a nízké napětí je většinou v zemi , takže orkán není problém. Jinak není žádný problém si za 15 tisíc koupit 3 fázový 5KW agregát když už to někdo musí mít. Stavět komín je v dnešní době přežitek. Jinak elektrifikace povede k velkému poklesu emisí CO2 je to jediná možná cesta. Já už jsem v domě prvně zatopil tepelným čerpadlem v roce 2003 a jinou energii než elektrickou prakticky doma nepoužívám, do 3 let pořeším tímto způsobem i dopravu. Pak už nebudu jako osoba vypouštět žádné škodliviny a z čeho stát vyrábí el. energii nemohu ovlivnit.

PE
16. únor 2020, 16:08

Pokud bude za par let v zimnim obdobi kde brat....

Josef
16. únor 2020, 20:27

To se nebojte bez el. energie končí civilizace. Pokud el. energie zdraží tedy silovka povede do k masivní výstavbě VTE v severním moři a jak víte množství větru je tam prakticky neomezené EU to nemůže vyčerpat, takže jediné co hrozí je nějaké zdražení. Pak ovšem zdraží všechny energie. Za těch 17 let Vám mohu říct že i když je el. energie relativně drahá pokud jí umíte efektivně využívat pak s ní topíte za babku. Pořád mě vychází 1kWh na polovinu co z uhlí i kdyby zdražili na dvojnásobek tak budu platit stejně jako někdo kdo se pachtí s uhlím...

PE
17. únor 2020, 00:25

CEZ ,,umi,,udavat ceny a s rozvojem dobijecek, vystavbou JE a cenou emisnich povolenek to pujde jeste hodne nahoru,ted uz je cenik E mobilita pekny.Mozna to vse pribrzdi Cina,protoze nebude z ceho ,,skladat,,hotove vyrobky, vcetne vybavy JE ,chytrych siti, baterii.Dnes uz to zacina ,,smrdet,,i na Thajvanu,zakze to vidim jeste na dlouho,protoze podle zatim narustajicich cisel to nezvladaji....V Nemecku,ale i v Cesku je hodne firem zavislich na dovozu dilu elektro atd...,muze to vyustit k omezeni ci bankrotu firem,urcite k oslabeni ekonomik EU...

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se