IEA: Zotavení poptávky po elektřině si vyžádá vyšší spotřebu fosilních paliv