Česká geologická služba provede průzkum možností ukládání CO2 na Břeclavsku. Finance na projekt ve výši přesahující 60 milionů Kč obdržela z Norských fondů v rámci probíhajícího programu výzkumu technologií ukládání oxidu uhličitého.

Zmíněný program zaměřený na technologii zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CCS) probíhá ve spolupráci Česka a Norska již od roku 2013. Program s celkovým rozpočtem 5 milionů euro je financován norskou stranou. Jeho cílem je podpořit studie a výzkum v oblasti CCS a určit, zdali je možné, ať z hlediska technického či ekonomického, tuto technologii aplikovat v České republice.

Součástí programu budou čtyři projekty (z toho tři ve spolupráci s norskými partnery), přičemž přípravné práce na některých z nich už započaly. Všechny tyto projekty byly představeny na konferenci, která proběhla ve středu 8. dubna v Praze.

Jedním z nich je i projekt, jenž má za cíl rozšířit znalosti a povědomí o technologii CCS a představit ji jako jedno z možných řešení pro omezení klimatických změn. Tento projekt za více než 7 milionů Kč bude realizován brněnskou Masarykovou univerzitou ve spolupráci s Norskou univerzitou vědy a techniky.

Podobná spolupráce mezi českými i norskými vědci proběhla již v minulosti (projekt TOGEOS). Jejím účelem bylo zmapování vhodných oblastí pro budoucí možnosti použití technologie CCS.

Norsko má ve světě vedoucí postavení v ukládání CO2. Jeho největší dva projekty Sleipner a Snøhvit slouží k ukládání CO2 získaného z vytěženého zemního plynu v oblastech Severního a Barentsova moře. Společně dokáží uskladnit až 1 700 000 tun oxidu uhličitého ročně. Pro představu stejný objem CO2 vyprodukuje za rok přibližně 680 000 aut.

zdroj úvodní fotografie: www.shell.co.uk

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *