Domů
Elektřina
EIA: Růst spotřeby energie bude hnán růstem spotřeby elektřiny v budovách
elektrické vedení, sloup
Zdroj: PxHere

EIA: Růst spotřeby energie bude hnán růstem spotřeby elektřiny v budovách

Americká vládní agentura U. S. Energy Information Administration (EIA) zveřejnila svůj energetický výhled International Energy Outlook 2019. Podle referenčního scénáře výhledu bude nárůst globální spotřeby energie do velké míry způsobem růstem spotřeby elektřiny v rezidenčních a komerčních budovách. Ve srovnání se zeměmi OECD tento růst bude vyšší v zemích mimo OECD, nicméně spotřebovaná elektřina v budovách přepočtená na obyvatele bude stále vyšší v členských státech OECD.

V referenčním scénáři International  Energy Outlook 2019 EIA předpovídá, že globální spotřeba energie v budovách mezi lety 2018 až 2050 poroste o 1,3 % ročně. V zemích, které nejsou součástí OECD, pak tato spotřeba poroste o více než 2 % ročně, pětkrát rychleji než v členských zemích OECD.

V oblasti rezidenčních a komerčních budov je pak nejrychleji rostoucím zdrojem energie elektřina, která se využívá jako hlavní zdroj pro svícení, chlazení a koncové spotřebiče. Vzhledem k očekávanému nárůstu počtu obyvatel a životní úrovně v zemích mimo OECD EIA předpokládá, že spotřeba elektřiny v těchto zemích významně poroste.

Podle energetického výhledu v první polovině 20. let 21. století objem elektřiny spotřebované v budovách v zemích mimo OECD překročí elektřinu spotřebovanou v této oblasti v zemích OECD. Rychlejší růst rovněž povede k tomu, že v roce 2050 země mimo OECD budou spotřebovávat dvakrát více elektřiny v budovách než v zemích OECD.

Největšího absolutního růstu spotřeby elektřiny v budovách podle referenčního scénáře energetického výhledu EIA dosáhne Čína. Podle tohoto scénáře spotřeba elektřiny v čínských budovách předčí tu v amerických budovách do roku 2030. Nejrychlejší růst se pak očekává v Indii.

Země OECD stále spotřebují více elektřiny v budovách na obyvatele

S rostoucí životní úrovní, a tedy i příjmy, postupnou urbanizací a přístupem k elektřině v zemích mimo OECD se podíl spotřeby elektřiny v budovách na celkové spotřebě elektřiny téměř zdvojnásobí z 21 % v 2018 na 38 % v 2050. Naopak v členských státech OECD tento podíl klesne ze současných 24 % na 21 % v roce 2050.

K podobným změnám dojde i ve spotřebě elektřiny v budovách přepočtené na obyvatele. V zemích, jež jsou součástí OECD, bude meziroční růst 0,6 % do roku 2050. Tento pomalý růst bude způsobený zvyšování efektivity budov i spotřebičů.

V zemích mimo OECD bude meziroční růst per capita 2,5 %. Celkový objemy spotřebované elektřiny per capita bude ovšem v zemích OECD stále vyšší. A to zejména z důvodu existující poptávky po energeticky náročnějších službách, jako je například chlazení prostor.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se