Domů
Elektřina
Evropská síť provozovatelů přenosových soustav elektřiny (ENTSO-E)

Evropská síť provozovatelů přenosových soustav elektřiny (ENTSO-E)

Evropská síť provozovatelů přenosových soustav elektřiny ENTSO-E (z angl. European Network of Transmission System Operators for Electricity) je asociací sdružující evropské provozovatele elektroenergetických přenosových soustav.

Mezinárodní uskupení sdružující 41 provozovatelů přenosových soustav 34 evropských zemí působí v Evropě formálně od 1. července 2009, kdy nahradilo původní asociaci ETSO, založenou v roce 1999 v reakci na vznik vnitřního trhu s elektrickou energií v rámci EU, a další původní evropské energetické asociace.

Mezi hlavní cíle ENTSO-E patří v současné době integrace obnovitelných zdrojů energie do energetických mixů členských zemí a podpora formování vnitřního evropského energetického trhu, který je kritický pro naplnění cílů EU, jakými jsou dostupnost, udržitelnost a bezpečnost dodávek elektrické energie.

Historie ENTSO-E

Historie přenosu elektrické energie mezi jednotlivými evropskými zeměmi sahá do 20. let minulého století. Výraznější snahy o vytvoření mezinárodních organizací zabývajících se přenosem a obchodem s elektrickou energií se však objevily především v období po 2. světové válce.

Vznik prapůvodního předchůdce současné podoby asociace ENTSO-E se datuje do roku 1951, kdy 8 evropských zemí (Belgie, západní Německo, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko a Švýcarsko) zformovalo Unii pro koordinaci produkce a přenosu elektřiny (UCPTE).

UCTPE_1951
8 zakládajících zemí uskupení UCTPE. Zdroj: entsoe.eu

Hlavní rolí UCPTE bylo zajištění efektivního využívání elektrické energie skrz propojení jednotlivých přenosových soustav. Jednou z příčin vedoucí k vytvoření této unie byla nutnost obnovy válkou poznamenaného evropského průmyslu. Jedním z největších úspěchů UCPTE bylo omezení nadvýroby elektrické energie za pomocí optimalizace provozu elektráren a mezinárodního obchodu s elektřinou.

Rok 1999 – vznik ETSO

Devadesátá léta minulého století přinesla období rozvoje evropského energetického trhu. Za tímto účelem organizace UCPTE v roce 1999 upouští od sektoru výroby elektrické energie a zaměřila svou pozornost na přenos. Takto přechází do podoby UCTE, která bude sdružovat evropské provozovatele přenosových soustav dalších 10 let, než bude nahrazena uskupením ENTSO-E.

UCTE se ve stejném roce společně s dalšími obdobnými evropskými sdruženími jako ATSOI (Irsko), NORDEL (severní Evropa) či UKTSOA (Spojené království) podílí na vzniku ETSO. Hlavními aktivitami ETSO je rozvoj ekonomických a právních aspektů nutných pro mezinárodní přenos a obchod s elektrickou energií, zatímco UCTE se soustředí především na technické záležitosti, jakými je například tvorba mezinárodních norem.

Nástup ENTSO-E

Na počátku 21. století je již jasné, že pro dosažení cílů EU a dalších evropských zemí v oblasti energetiky je nutná užší spolupráce a koordinace nejen mezi provozovateli přenosových soustav, ale také mezi výrobci elektřiny, zákonodárci jednotlivých zemí, regulátory trhu či výzkumnými institucemi.

Na konferenci pořádané v červnu roku 2008 v Praze zástupci 36 provozovatelů přenosových soustav podepsali deklaraci vedoucí k založení nové asociace, ENTSO-E. Samotná asociace vznikla 19. prosince téhož roku, přičemž pravomoci svých předchůdců přebírá 1. července 2009.

Současnost ENTSO-E

V současné době je ENTSO-E jedním z největších světových energetických celků. 41 členů této organizace zabezpečuje pomocí více než 300 tisíc kilometrů přenosových vedení dodávky elektrické energie pro 575 milionů obyvatel Evropy.

V roce 2014 dosáhla výroba elektrické energie v zemích ENTSO-E hodnoty 3310 TWh, celková spotřeba činila 3210 TWh. Instalovaný výkon všech elektráren v rámci této soustavy dosáhl v minulém roce 1023 GW, nejvyšší zatížení přesáhlo hodnotu 500 GW.

ENTSO-E propojeni
Soustava ENTSO-E a její propojení s okolními nečlenskými státy. Zdroj: entsoe.eu

350 km přeshraničních přenosových vedení zajišťuje přetoky elektrické energie jak mezi zeměmi ENTSO-E, tak do zemí vně této soustavy. V roce 2014 dosáhla výměna elektrické energie mezi členskými zeměmi hodnoty 424 TWh, mezi okolními zeměmi a soustavou proteklo celkově 41 TWh.

V posledních letech mají přeshraniční toky elektřiny rostoucí tendenci, jedním z důvodů je každoroční nárůst podílu instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů v soustavách jednotlivých zemí. Především německé větrné elektrárny způsobují masivní přetoky výkonu přes přenosové soustavy okolních států.

pretoky energie 2010-2014
5letý vývoj přeshraničních roků elektrické energie. Zdroj dat: entsoe.eu

Výměna elektrické energie zemí soustavy ENTSO-E probíhá s Albánií, Běloruskem, Moldavskem, Marokem, Ruskem, Ukrajinou a Tureckem.

Zdroj úvodní fotografie: entsoe.eu

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se