Malé modulární reaktory (SMR) nabízí Velké Británii významné socio-ekonomické výhody, ze kterých by země těžila dalších 100 let, tvrdí John Molyneux ze společnosti Rolls Royce. Dnešní vláda se ale musí rozhodnout, jak chce v tomto projektu pokračovat.

Technologický ředitel Rolls Royce, John Molyneux poskytl informace  o novém reaktorovém designu společnosti Rolls Royce a dalších krocích při jeho vývoji ve svém projevu na akci „European Young Nuclear Generation Forum“ v Machesteru, kterou pořádá Evropská nukleární společnost a Britský jaderný institut.

Koncept SMR od společnosti Rolls-Royce; Zdroj: Rolls-Royce

Rolls Royce zatím stále neuveřejnil název svého návrhu tlakovodního reaktoru v blokovém čtyř-smyčkovém uspořádání. Tým čítající přibližně 150 lidí pracuje na tomto designu 2 roky. První měsíce zabralo důležité rozhodování, jaký design zvolit, včetně volby využít lehkou vodu zároveň jako chladivo i moderátor a výběru blokového uspořádání parogenerátorů naproti jejich umístění do reaktorové nádoby. Předpokládaný instalovaný výkon 450 MWe je vyšší, než podobné inovativní návrhy SMR, u nichž se jednotkový výkon pohybuje do 300 MWe.

LWR ještě neřekly poslední slovo

Molyneux uvedl, „Nevěřím, že lehkovodní reaktory jsou již na konci svého vývoje“ a není nutné tento koncept opouštět pro nalezení dalšího pokroku. „Je snadné úplně zavrhnout technologii a jako inženýr to miluji. Ale v průmyslu musíme hledět na ekonomii. Výzvou pro průmysl je dosáhnout úspory 40 % výsledné ceny elektřiny, aby se vyrovnala úrovni plynu.“ Řešení hledá skupina v oblasti snížení investičních nákladů a zkrácení doby výstavby jaderného bloku.

Pracovní tým Rolls Royce se skládá z 10 britských společností, které byly spojeny v průběhu uplynulého roku. Patří sem mimo jiné provozovatelé JE, designéři turbín, stavební inženýři, výzkumníci a techničtí poradci. Molyneux řekl, že je „těžké popsat kdo všechno se nachází ve zmíněných 10 organizacích.“ Jejich cílem je „od prvního dne usilovat o snížení celkových nákladů na výstavbu SMR bloku.“

Návrhy SMR od dalších firem

Rolls Royce je připraven vést národní konsorcium pro přípravu nového reaktorového designu a podle toho i do projektu investovat, prozradil Molyneux. Ale tyto jednotky „chceme prodávat a to mezinárodně“. Průmysl potřebuje finanční podporu vlády, aby se dostal do „kritické fáze návrhu, a design byl financovatelný přímou komerční cestou.“ Poté co jsme zvolili strategii a vybrali technologie pro vývojové financování, se program britského SMR zastavil kvůli nejistotě po loňském hlasování o Brexitu. Nejistota nadále pokračuje i po parlamentních volbách, které se uskutečnily minulý týden. „Vláda musí rozhodnout, zda chce SMR; pokud ano, tak jaké technologické řešení zvolí.“

Cílovým trhem je nejen VB a Evropa, ale i Střední východ

Pro Rolls Royce bude hlavním trhem Velká Británie, kde může být umístěno až 7 GWe instalovaného výkonu v malých jednotkách, pravděpodobně v místech současných JE. „Britský trh je důležitý, ale abyste opravdu vylétli, musíte se rozhlížet i na mezinárodní úrovni a zde se podpora ze strany vlády stává velmi důležitou,“ navíc je zapotřebí dlouhodobá politická angažovanost, uvádí Molyneux.

Společnost očekává silnou konkurenci v podobě čínských, ruských a amerických dodavatelů. Proto by se chtěla zaměřit především na evropský trh a Střední východ. Podle studie Britské národní jaderné laboratoře lze v těchto oblastech očekávat poptávku po SMR o celkovém výkonu 4400 MWe, respektive 5200 MWe.

Pokud by Velká Británie uspěla a stala se opět mezinárodním dodavatelem jaderných reaktorů, byly by podle Molyneuxe socio-ekonomické výhody enormní. V letech 2030-2050 by mohlo vzniknout až 40 000 nových pracovních míst a celkový zisk pro britskou ekonomiku za celé století by mohl dosáhnout až 188 miliard liber.

Zdroj úvodní fotografie: Rolls-Royce plc @flickr.com

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *