Spotřeba elektřiny v ČR loni dosáhla desetiletého maxima

DomůElektřinaSpotřeba elektřiny v ČR loni dosáhla desetiletého maxima

Podle letošní zprávy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) o provozu elektrizační soustavy v roce 2016 vzrostla tuzemská spotřeba elektrické energie v loňském roce na nejvyšší hodnoty za posledních 10 let. Na straně výroby a exportu elektrické energie naopak došlo k mírnému meziročnímu poklesu.

Hrubá spotřeba elektrické energie v České republice vzrostla v loňském roce 72,4 TWh, což je nejvíce za posledních 10 let. Podobně stoupla na desetileté maximum i čistá spotřeba (60,9 TWh). Spotřeba nejvíce stoupla u domácností, které meziročně spotřebovaly o 437 GWh (+ 3 %) elektřiny více, než v roce 2015.

Stejně jako v předešlých letech bylo i loni trvale záporné saldo, které za celý rok dosáhlo téměř 11 TWh. Navzdory vyšším hodnotám přeshraničních toků z ČR saldo pokleslo ve srovnání s rokem 2015 o 590 GWh (- 12,3 %). Vzhledem k nárůstu spotřeby a poklesu výroby tak hodnota čistého exportu byla nejnižší za posledních deset let.

Výrobě loni tradičně dominovalo uhlí

Celková brutto výroba elektřiny v minulém roce klesala již čtvrtým rokem v řadě a dosáhla 83,3 TWh, tedy o 586,4 GWh méně (- 0,7 %) ve srovnání s rokem 2015. Již tradičně se největší mírou podílely na výrobě elektrické energie hnědouhelné elektrárny, které v loňském roce vyrobily 36,2 TWh elektřiny.

Na druhém místě se s 24,1 TWh umístily jaderné elektrárny, následované černouhelnými s 5,72 TWh. Zatímco výroba elektřiny z hnědého uhlí zůstala na téměř stejné úrovni jako v roce 2015, výroba z černého uhlí meziročně vzrostla o 554 GWh (+ 11 %).

Výrobě elektřiny v ČR v roce 2016 již tradičně dominovalo uhlí.

Největší meziroční nárůst hrubé výroby elektřiny, o bezmála 50 %, byl s 1300 GWh zaznamenán u elektráren paroplynových, přestože jejich instalovaný výkon zůstal oproti předloňskému roku beze změn (1 363 MW).

Vzhledem k slabším povětrnostním podmínkám si české větrné elektrárny meziročně pohoršily o 76 GWh (- 13 %). Jejich výkon zůstal s 282 MW již třetím rokem beze změn. K poklesu výroby došlo i v případě fotovoltaických elektráren, jejichž výkon dosahoval ke konci minulého roku 2068 MW. Ve srovnání s rokem 2015 byla jejich výroba nižší o 132 GWh, tedy přibližně o 6 %.

K poklesu výroby, o 2,7 TWh, došlo i v případě jaderných elektráren, mimo jiné z důvodu dokončování kontrol svarů a přípravy JE Dukovany na další provoz. Společnost ČEZ potřebuje do konce letošního roku získat pro tři ze čtyř dukovanských bloků nové povolení provozu, proto budou její pracovníci na těchto blocích letos dokončovat rozsáhlé investiční akce. V příštím roce má s návratem do standardního režimu výroba elektřiny podle předpokladů společnosti opět růst.