Na světě je stále 840 milionů lidí bez přístupu k elektřině  

DomůElektřinaNa světě je stále 840 milionů lidí bez přístupu k elektřině  

Byla vydána zpráva Tracking SDG7: The Energy Progress Report, která zprostředkovává informace o učiněném pokroku v oblasti cílů Sustainable Development Goal 7 (SDG7), které byly nastaveny v rámci OSN. Tyto cíle zahrnují zajištění univerzálního přístupu k energii, zdvojnásobení energetické účinnosti a zásadní zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie do roku 2030.

V roce 2015 se OSN zavázalo ke splnění tzv. Sustainable Development Goal 7, které mají na obecné rovině vést k zajištění přístupu k finančně dostupné, udržitelné a moderní energii pro všechny. Konkrétně se jedná o cíle zajištění univerzálního přístupu k elektřině a čistým palivům a technologiím k vaření (tzv. „čisté vaření“), zvýšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie do roku 2030.

Oproti roku 2010 bylo v roce 2017 dosaženo větších či menších pokroků ve všech kategoriích.

Cíle SDG7. Zdroj: SDG7

Univerzální přístup k energii

V roce 2010 bylo bez přístupu k elektřině 1,2 miliardy lidí a v roce 2017 840 milionů lidí. Globální hodnota elektrifikace tedy dosáhla 89 %. Pokud se vezme v potaz dosavadní vývoj, tak podle predikcí obsažených ve zprávě bude v roce 2030 stále 650 milionů lidí bez elektřiny a cíle tak nebude dosaženo. Zároveň je důležité zmínit, že 78 % lidí bez přístupu k elektřině žilo ve 20 zemích, mezi které patří kupříkladu Indie, Pákistán, Angola, Bangladéš a Malawi.

Podobné je to s přístupem k „čistému vaření“. Cíle s největší pravděpodobností nebude dosaženo a v roce 2030 budou mít pouze necelé tři čtvrtiny planety přístup k čistým palivům a technologiím umožňujícím vaření. Přibližně 3 miliardy lidí stále vaří pálením biomasy, jako je dřevo a dřevěné uhlí.

Energetická intenzita klesá

V roce 2016 byl světový podíl obnovitelných zdrojů energie 17,5 % z čehož 10,2 % je tvořeno moderními zdroji, jako jsou biopaliva, vodní, větrné a solární elektrárny, zbytek je tvořen biomasou. Očekávaný pokrok do roku 2030 je na hodnotu 21 %.

Globální energetická intenzita od roku 1990 do roku 2016 klesla o 3,6 %. V posledních letech energetická intenzita klesá nejvíce v Asii. Nejrychlejší pokles je dosahován v Číně, dále ve Spojeném království, Japonsku, Indonésii a v Indii.

Stav v ČR

Přístup obyvatel ČR k elektřině je 100%. Data Světové zdravotnické organizace ukazují, že 0,3 milionu obyvatel ČR je stále bez přístupu k čistému vaření.

Podíl obnovitelných zdrojů energie na energetickém mixu byl v roce 2016 14,7 %. Největší podíl mají OZE v oblasti vytápění, konkrétně 21,2 %, na výrobě elektřiny se podílí z 11,4 %. Moderní využití biomasy má pak na využívání obnovitelných zdrojů největší podíl (72,7 %).

Složení mixu obnovitelných zdrojů v ČR. Zdroj: SDG7