Stále se zvyšující nutnost intenzivnější spolupráce provozovatelů regionálních přenosových soustav vede k zakládání regionálních iniciativ. Jednou z nich je iniciativa TSO Security Cooperation (TSC), která vznikla v roce 2008 a jejímž členem je také český provozovatel přenosové soustavy ČEPS. Dnes iniciativa přispívá ke zvýšení bezpečnosti dodávek elektřiny v 10 zemích regionu centrální a východní Evropy. 

Význam role regionálních iniciativ v oblasti přenosu elektřiny roste. Této situace si povšimlo také ENTSO-E (Evropská síť provozovatelů přenosových soustav elektřiny), které pro ně v nově vznikajících síťových kodexech definuje pojem Regional Security Cooperation Initiative. Hlavním cílem těchto iniciativ je dle ENTSOE-E zejména:

 • koordinovaná bezpečnostní analýza, včetně analýzy nápravných opatření
 • krátko a střednědobé prognózy přiměřenosti zdrojů
 • koordinované výpočty přeshraničních kapacit
 • koordinace plánovaných odstávek
 • vylepšení v oblastí přípravy individuálních a společných síťových modelů.

Typickým příkladem popsané regionální iniciativy je také TSC, která dnes sdružuje provozovatele přenosových soustav deseti členských států EU:

 • Česká republika (ČEPS)
 • Dánsko (Energinet.dk)
 • Chorvatsko (HOPS d.o.o.)
 • Maďarsko (MAVIR)
 • Německo (50Hertz, Amprion, TenneT Germany, TransnetBW)
 • Nizozemí (TenneT Netherlands)
 • Polsko (PSE)
 • Rakousko (APG)
 • Slovinsko (ELES)
 • Švýcarsko (Swissgrid)

IT technologie z České republiky

Koordinace spolupráce jednotlivých TSO musí být podpořena odpovídajícími ICT nástroji. Jedním z takových nástrojů je také IT platforma Common Tool for Data Exchange and Security Assessment (CTDS), která byla pro TSC na míru implementována společnostmi Unicorn Systems a ELEKTROSYSTEM.

Systém CTDS dnes pokrývá řadu oblastí. Mezi prvními byla implementována koordinovaná bezpečnostní analýza pro denní přípravu provozu sítí, ve které jsou zpracovávány a ověřovány jednotlivé síťové modely na následující den. V rámci prováděných výpočtů se v modelu zahrnujícím 8 000 uzlů (transformátorové stanice, elektrárny apod.) a 12 000 propojení provádí simulace až 8 000 možných selhání a poruch elektrických zařízení pro každou hodinu následujícího dne.

Kromě simulací potenciálních problémů provádí IT systém CTDS velkou řadu automatických výpočtů a poskytuje tak ucelený a kompletní pohled na situaci v evropské přenosové soustavě.

Více informací o řešení CTDS naleznete v tomto článku.

Zdroj úvodní fotografie: www.ceps.cz

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *