Domů
Elektřina
Unicorn přispívá k připravenosti konceptu datové výměny v rámci CGM
Komerční sdělení

Unicorn přispívá k připravenosti konceptu datové výměny v rámci CGM

Provozovatelé přenosových soustav, pro něž se používá anglická zkratka TSO (Transmission System Operators), musí zajišťovat celou řadu obchodních procesů, které lze rozdělit do těchto hlavních kategorií:

 • Koordinovaná bezpečnostní analýza
 • Koordinovaný výpočet kapacit
 • Koordinace plánování odstávek
 • Krátkodobá a střednědobá výrobní přiměřenost

Praktické řízení a skutečné pokrytí výše uvedených procesů byly svěřeny regionálním bezpečnostním koordinátorům RSC (Regional Security Coordinators). V Evropě existuje několik RSC a společnost Unicorn Systems udržuje aktivní styky a spolupráci zejména s koordinátory TSCNET a Coreso.

Jednotliví evropští TSO si vytvářejí vlastní modely sítí, které odrážejí jejich (poměrně izolovaný) pohled na plánování sítí. Aby bylo možné předpovídat a simulovat budoucí chování evropské energetické sítě, a zajistit tak efektivní a bezpečné plánování provozu, zavádí se koncept jednotného modelu přenosové soustavy, označovaný jako CGM (Common Grid Model). Z legislativního hlediska odráží tento koncept evropská nařízení a zejména Kodexy přenosových soustav. Cílem CGM je zajistit především následující úkoly:

 • Zavést jednotný model výměny dat, konkrétně standard CGMES (Common Grid Model Exchange Standard)
 • Zajistit efektivnější prostředí pro spolupráci mezi jednotlivými TSO
 • Zvýšit efektivnost provozu přenosových soustav
 • Zmírnit riziko blackoutu v evropské energetické síti

Program CGM představuje důležitý krok směrem k fungujícímu celoevropskému procesu. Do značné míry spoléhá na zavedení centrálních mechanismů výměny dat OPDE (Operational Planning Data Environment). Tuto distribuovanou platformu tvoří několik architektonických vrstev a komponent:

 • Síťová vrstva – založená na celoevropské síti ATOM a na páteřní síti ve vlastnictví TSO a využívaná pro výměnu dat o situaci na trzích a podkladů pro plánování
 • Komunikační a bezpečnostní vrstva – zajišťuje bezpečnou a účinnou výměnu dat v souladu se standardy ENTSO-E
 • Správa dat plánování provozu – umožňuje ukládání relevantních dat, včetně jejich správy za účelem zajištění procesu plánování provozu
 • Centrální aplikační vrstva – zahrnuje celou řadu centrálně zajišťovaných aplikací, zajišťujících shromažďování dat, jejich podrobné zpracování a následné poskytování zpracovaných dat
 • Procesní vrstva – představuje samotný proces (tzv. business proces), který vyžaduje bezpečnější modelování a plánování provozu energetické sítě

Společnost Unicorn Systems je hrdá, že může být aktivní součástí celé iniciativy OPDE, zejména prostřednictvím zajišťování komponent ECP4 a EDX pro podporu komunikační a bezpečnostní vrstvy.

Lze očekávat, že cesta od současného lokalizovaného modelu ke skutečně celoevropskému modelu bude vyžadovat mezikrok – regionální modely. Tento předpoklad vychází z faktu, že jsou k realizaci nezbytné poměrně vysoce výkonné a přesné výpočetní nástroje či algoritmy. Jejich návrh a implementace k naprosté spokojenosti všech zúčastněných představuje nemalou výzvu.

„V týmu OPDE intenzivně pracujeme na tom, abychom zajistili vzájemnou komunikaci všech zainteresovaných stran, a zároveň podporujeme integraci jejich lokálních nástrojů a tím i zpřístupnění individuálních modelů přenosové soustavy. Čeká nás ještě spousta práce. Učinili jsme velký krok směrem k vybudování provozní platformy, která umožní výměnu dat a jejich zpřístupnění pro účely podpory obchodních procesů RSC. Na zahájení pravidelné výměny dat na základě CGMES budeme připraveni podle plánu – tedy v červnu 2018,“ prozrazuje Jakub Malý, Rollout Manager platformy OPDE.

Související pojmy a zkratky používané v tomto článku:

 • CGM= Common Grid Model; jednotný model přenosové soustavy
 • CGMES = Common Grid Model Exchange Specification / Standard; standard či specifikace pro výměnu dat a podkladů pro tvorbu jednotného modelu přenosové soustavy
 • ECP= Energy Communication Protocol; energetický komunikační protokol
 • OPDE = Operational Planning Data Environment; prostředí pro výměnu dat a podkladů pro plánování provozu
 • RSC= Regional Security Coordinator; regionální bezpečnostní koordinátor

O autorovi

Martin Hradil se primárně zaměřuje na implementaci a průběžné vylepšování informačních systémů založených na platformě Damas a platformě INCA. Od roku 2016 působí na pozici Senior Consultanta v oblasti energetiky.

martin.hradil@unicorn.com

Potřebujete být v obraze ohledně elektroenergetiky?

Každý den pečlivě vybíráme nejdůležitější informace z oblasti elektroenergetiky a odesíláme je odběratelům do jejich e-mailové schránky. Přihlaste se k odběru Monitoringu oEnergetice.cz také a nic vám neunikne.
Naposledy jsme informovali o:
ERÚ chystá radikální změnu v účtování elektřiny
7. srpen 2022, 23:01
Analytici očekávají, že ČEZ za pololetí násobně vzrostou tržby i zisk
7. srpen 2022, 06:40
Vyzkoušejte Monitoring oEnergetice.cz na 14 dní zdarma!

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se