Německo bude muset zásadně navýšit provoz elektromobilů, aby dosáhlo významnějšího pokroku při snižování emisí uhlíku v dopravě.

Zatímco Německo plánuje uzavírat uhelné elektrárny s cílem vyrábět „čistší“ elektřinu, se skleníkovými plyny v dopravě bojuje obtížněji. Silná automobilová lobby, okolo 800 000 pracovních míst v automobilovém průmyslu a národ s láskou k domácím automobilům se spalovacími motory podle serveru Bloomberg odrazují politické představitele od zvyšování zdanění pohonných hmot.

Skupina odborníků sestavená německou kancléřkou Angelou Merkelovou představila toto klíčové zjištění vládě v Berlíně tento týden. Do roku 2030 bude podle odborníků muset na německých silnicích jezdit až 10 miliónů elektromobilů, aby se emise skleníkových plynů snížily v souladu s Pařížskou dohodou. V Německu jezdí v současné době pouze 200 000 čistě elektrických nebo hybridních automobilů.

Podle plánu pro budoucnost mobility v Německu (NPE) by se měl počet elektromobilů zvýšit do roku 2025 na 5 milionů vozů a každý rok následně růst o jeden milion až na 10 milionů v roce 2030.

„Zvýšení počtu aut s elektrickým pohonem na hodnotu 10 milionů, neboli zhruba 20 % všech registrovaných vozidel, musí být základním kamenem pro snižování emisí v dopravě. Nebude to lehké, ale je to proveditelné,“ řekl Arno Klare, zákonodárce a mluvčí sociálně demokratické strany pro elektromobilitu.

Ačkoli se členové kabinetu tento týden dohadovali o tom, jak přesně snižovat emise v dopravě, většina se shodne na tom, že vozy poháněné bateriemi jsou pro dosažení tohoto cíle nezbytné. Merkelová hodlá v tomto roce zavést politiku snižování emisí v dopravě. Skleníkové plyny emitované vozidly jsou na vzestupu, což je zapříčiněno hospodářským růstem, který posílil prodej automobilů a převoz zboží kamiony.

Německo je v otázce snižování emisí z dopravy opatrné

Ačkoli je Německo v politice, která by mohla poškodit tamní automobilový průmysl, opatrné, je vázáno Pařížskou dohodou, že do roku 2030 sníží emise v dopravě o přibližně 42 % ve srovnání s hodnotami z roku 1990.

Skupina vedená bývalým výkonným ředitelem SAP SE Henningem Kagermannem s pomocí řady vedoucích pracovníků v automobilovém průmyslu nastiňuje tři potenciální politické cesty, které mají pomoci Německu splnit cíl pro emise v dopravě. Německá vláda však není povinna se doporučeními řídit a dodržovat cíle snižování emisí.

Cíl Německa do roku 2030 je snížit emise uhlíku na maximálně 98 milionů tun ročně oproti 170 milionům tunám v roce 2018.

Skupina odborníků rovněž navrhuje, aby syntetická paliva a biopaliva pomohla zaplnit mezeru v odvětví dopravy. Mají tu výhodu, že podle zprávy nevyžadují změnu spalovacích motorů nebo infrastruktury čerpacích stanic.

„Co je opravdu důležité je, že jsme to podpořili i podporou dalších čistých technologií, včetně syntetických paliv. Díváme se na obrovskou změnu ve způsobu, jakým se pohybujeme z bodu A do bodu B,“ řekl Klare, který není součástí skupiny odborníků, ale účastní se některých zasedání.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *