Německo potřebuje ve své válce se znečištěním miliony elektromobilů

DomůElektromobilitaNěmecko potřebuje ve své válce se znečištěním miliony elektromobilů

Německo bude muset zásadně navýšit provoz elektromobilů, aby dosáhlo významnějšího pokroku při snižování emisí uhlíku v dopravě.

Zatímco Německo plánuje uzavírat uhelné elektrárny s cílem vyrábět „čistší“ elektřinu, se skleníkovými plyny v dopravě bojuje obtížněji. Silná automobilová lobby, okolo 800 000 pracovních míst v automobilovém průmyslu a národ s láskou k domácím automobilům se spalovacími motory podle serveru Bloomberg odrazují politické představitele od zvyšování zdanění pohonných hmot.

Skupina odborníků sestavená německou kancléřkou Angelou Merkelovou představila toto klíčové zjištění vládě v Berlíně tento týden. Do roku 2030 bude podle odborníků muset na německých silnicích jezdit až 10 miliónů elektromobilů, aby se emise skleníkových plynů snížily v souladu s Pařížskou dohodou. V Německu jezdí v současné době pouze 200 000 čistě elektrických nebo hybridních automobilů.

Podle plánu pro budoucnost mobility v Německu (NPE) by se měl počet elektromobilů zvýšit do roku 2025 na 5 milionů vozů a každý rok následně růst o jeden milion až na 10 milionů v roce 2030.

„Zvýšení počtu aut s elektrickým pohonem na hodnotu 10 milionů, neboli zhruba 20 % všech registrovaných vozidel, musí být základním kamenem pro snižování emisí v dopravě. Nebude to lehké, ale je to proveditelné,“ řekl Arno Klare, zákonodárce a mluvčí sociálně demokratické strany pro elektromobilitu.

Ačkoli se členové kabinetu tento týden dohadovali o tom, jak přesně snižovat emise v dopravě, většina se shodne na tom, že vozy poháněné bateriemi jsou pro dosažení tohoto cíle nezbytné. Merkelová hodlá v tomto roce zavést politiku snižování emisí v dopravě. Skleníkové plyny emitované vozidly jsou na vzestupu, což je zapříčiněno hospodářským růstem, který posílil prodej automobilů a převoz zboží kamiony.

Německo je v otázce snižování emisí z dopravy opatrné

Ačkoli je Německo v politice, která by mohla poškodit tamní automobilový průmysl, opatrné, je vázáno Pařížskou dohodou, že do roku 2030 sníží emise v dopravě o přibližně 42 % ve srovnání s hodnotami z roku 1990.

Skupina vedená bývalým výkonným ředitelem SAP SE Henningem Kagermannem s pomocí řady vedoucích pracovníků v automobilovém průmyslu nastiňuje tři potenciální politické cesty, které mají pomoci Německu splnit cíl pro emise v dopravě. Německá vláda však není povinna se doporučeními řídit a dodržovat cíle snižování emisí.

Cíl Německa do roku 2030 je snížit emise uhlíku na maximálně 98 milionů tun ročně oproti 170 milionům tunám v roce 2018.

Skupina odborníků rovněž navrhuje, aby syntetická paliva a biopaliva pomohla zaplnit mezeru v odvětví dopravy. Mají tu výhodu, že podle zprávy nevyžadují změnu spalovacích motorů nebo infrastruktury čerpacích stanic.

„Co je opravdu důležité je, že jsme to podpořili i podporou dalších čistých technologií, včetně syntetických paliv. Díváme se na obrovskou změnu ve způsobu, jakým se pohybujeme z bodu A do bodu B,“ řekl Klare, který není součástí skupiny odborníků, ale účastní se některých zasedání.