Rotterdam našel zajímavý a nenásilný způsob, jak efektivně snížit emise z dopravy ve městě