Dle odhadů mohly emise v EU ETS v roce 2019 klesnout o 7,2 %

DomůEmise CO2Dle odhadů mohly emise v EU ETS v roce 2019 klesnout o 7,2 %

Dle predikcí předních analytických firem emise skleníkových plynů v zařízeních zařazených do Evropského systému obchodování s povolenkami v roce 2019 poklesly ve srovnání s rokem 2018 o přibližně 7,2 %.

Systém obchodování s emisemi, který v Evropské unii funguje již od roku 2003, má ekonomicky výhodným způsobem snižovat emise skleníkových plynů z průmyslových zařízení a energetiky. Provozovatelé těchto zařízení musí sledovat své emise a každoročně jejich verifikovaný výkaz zasílat orgánu dozoru v daném členském státě.

Přední analytické firmy, jako například Wattsight, ICIS či Clean Blue Markets, nyní odhadují, že emise z těchto zařízení mohly vloni meziročně klesnout přibližně o 7,2 % na 1,56 miliard tun. V roce 2018 zařízení z celé Unie zařazená v EU ETS vyprodukovala 1,68 miliard tun skleníkových plynů.

Levnější zemní plyn i solární zdroje

Analytici upřesňují, že důvodů pro snížení emisí je hned několik. Jde například o využívání zemního plynu namísto uhlí či slabší růst evropského průmyslu v minulém roce (způsobený například i přetrvávající obchodní válkou mezi Spojenými státy a Čínou).

Důvodem vyššího využívání zemního plynu má úkor uhlí byla jeho poměrně nízká cena v minulém roce a vysoká cena emisní povolenky (v průměru 25 eur za jednu tunu vypuštěných emisí).

Další příčinou pro snížení emisí bylo nahrazování tradičních zdrojů energie za zdroje využívající větrnou a sluneční energii. Dle studie společnosti Ember a Agora Energiewende šlo tedy především o dva hlavní faktory – přechod na zemní plyn a na obnovitelné zdroje, přičemž každý měl na výslednou situaci vliv stejným dílem.

Ověřená čísla by měla být zveřejněna Evropskou komisí s největší pravděpodobností již příští měsíc. V roce 2018 emise spadající pod EU ETS klesly o pouhá 3,3 %.  Systém nadále pokrývá asi 12 000 elektráren, továren a leteckých společností v Evropském hospodářském prostoru a reguluje přibližně 45 % veškeré produkce skleníkových plynů v Evropské unii.

Štítky: EU ETS