Propojení trhu s emisními povolenkami v EU a Kalifornii nemusí být utopií

DomůEmise CO2Propojení trhu s emisními povolenkami v EU a Kalifornii nemusí být utopií

V americkém San Franciscu se dne 13. září pořádal Globální klimatický summit, na kterém debatovali budoucnost boje proti změnám klimatu nejen zástupci států a nadnárodních společností, ale mimo jiné i Al Gore, Michael Bloomberg či Anand Mahindra. Evropský komisař pro energetiku a ochranu klimatu Miguel Arias Cañete a kalifornský guvernér Jerry Brown se shodli, že propojení evropského trhu s emisními povolenkami (EU ETS) a kalifornského ETS je reálné a pro obě strany velmi žádoucí.

Propojování systémů emisního obchodování je již delší dobu možností, kterou zvažují veskrze všechny státy, které systémy tohoto typu zavedly. V minulosti bylo uvažováno například o napojení evropského ETS na systém australský (jednání o propojení a jeho podmínkách nakonec zkrachovala), v minulém roce byla dohodnuta spojovací smlouva se Švýcarskem a v současnosti je zkoumáno možné spojení s některými systémy v Číně. V Severní Americe je kalifornský systém propojen v rámci seskupení Western Climate Initiative s ETS v kanadské provincii Québec, plánováno bylo i napojení systému kanadského Ontaria.

Systémy emisního obchodování, včetně těch naplánovaných či zvažovaných, dobře znázorňuje mapa International Carbon Action Partnership. Zdroj: ICAP

Prohloubení spolupráce i úplně propojení obou systémů

Propojení systému evropského a kalifornského není nemožné a dle zástupců obou stran a jejich vyjádření v průběhu konference je to i velmi žádoucí. Podrobnější pravidla (například týkající se zaměnitelnosti povolenek či flexibilních mechanismů) by musela být dohodnuta a jak Cañete, tak Brown se vyslovili pro prohloubení budoucí spolupráce při přípravě spojení obou ETS.

Dle tiskové zprávy vydané po jednání obou stran, je zájmem EU i Kalifornie propojení jejich ETS, což pomůže maximalizovat využití zpoplatnění uhlíku jako nástroje pro boj se změnami klimatu a transformaci světové ekonomiky. Jak Kalifornie, tak i EU budou rovněž v budoucnu podporovat propojování či napojování dalších systémů. V průběhu nastávajících dvanácti měsíců plánují obě strany nastavit dialogy na téma investičních signálů v ETS, zachování tržní síly dotčených subjektů či využití výnosů systémů ETS. Zástupci EU a Kalifornie se mají znovu setkat za rok, kdy budou diskutovat pokrok v oblasti a dohodnou se na dalším směřování.