Pro revizi rezervy tržní stability není podle analytiků prozatím dostatek dat