Domů
Evropská Unie
Prezident Evropské investiční banky: Plyn skončil
Evropská investiční banka
Evropská investiční banka

Prezident Evropské investiční banky: Plyn skončil

Podle nedávného prohlášení prezidenta Evropské investiční banky (EIB), Wernera Hoyera, musí Evropa uznat, že její budoucnost není dále spjata s fosilními palivy. V tomto případě není výjimkou ani zemní plyn, na který se často pohlíží jako přechodné řešení pro náhradu uhlí.

Budoucnost zemního plyn u EIB

Zemní plyn má dle klimatického plánu EIB u banky omezenou podporu. Podle pravidel banky jsou nyní podporovány jen ty elektrárny na zemní plyn, které produkují méně než 250 g CO₂ na 1 kWh vyrobené elektřiny. Koncem roku 2021 se ovšem má ukončit financování všech elektráren spalujících fosilní paliva.

„Mírně řečeno, plyn skončil,“ pronesl prezident EIB, Werner Hoyer, při prezentaci výsledků EIB za loňský rok konané 20. ledna.

Představitelé EIB dále vysvětlili, že k 1. 1. 2021 banka skončila s financováním velkých projektů zaměřených na výrobu tepla, při kterých se využije jako paliva zemní plyn, uhlí nebo rašelina, dále pak s projekty na těžbu ropy a plynu a také s financováním projektů plynárenské infrastruktury.

Místo toho se má banka podle svého plánu orientovat na projekty zaměřené na zvýšení energetické účinnosti, obnovitelné zdroje energie, zelené inovace a výzkum. Do roku 2030 plánuje na zelené projekty EIB uvolnit 1 bilion EUR.

Plán banky rovněž nastiňuje podporu vodíku, a to jak zeleného, tak i modrého. Zelený vodík je produkován pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, modrý pak z fosilních, ale za využití technologie na zachytávání uhlíku.

„Boj proti změně klimatu nemůže počkat až skončí pandemie. COVID krize není důvodem, aby se přestaly řešit výzvy v oblasti klimatu a životního prostředí, kterým lidstvo čelí,“ řekl Hoyer s tím, že se podíl financování environmentálních projektů EIB během krize navýšil z 34 % na 40 % z celkového objemu. Cílem je pak 50% podíl.

Zemní plyn a Evropská Komise

V minulém roce se Frans Timmermans, místopředseda Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu, nechal slyšet, že zemní plyn bude v některých odvětvích pravděpodobně nezbytný při přechodu od uhlí k obnovitelným zdrojům.

Draft dokumentu týkající se prováděcích předpisů pro udržitelné financování, jak jej zveřejnila Komise 20. listopadu loňského roku, a podle kterého se musí elektrárny spalující zemní plyn dostat se svými emisemi CO₂ pod 100 g na 1 kWh, aby splnily definici „udržitelné“ investice, se ovšem setkal s odporem. Tento limit je totiž tak nízký, že by jej pravděpodobně nesplnila žádná paroplynová elektrárna. Limit 100 g CO₂ na 1 kWh by rovněž zabránil paroplynovým elektrárnám dostat přívlastek „přechodná“ technologie. Prováděcí předpisy k taxonomii udržitelného financování i proto dosud nebyly zveřejněny.

Plynárenskou infrastrukturu navrhla v prosinci loňského roku Evropská komise vyřadit z unijního financování. Důvodem je, že se dle Komise zabezpečenost dodávek zemního plynu výrazně zlepšila, a proto není zapotřebí další podpory. Místo toho navrhuje, aby se EU zaměřila na vodík.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(21)
Ivan Novák
27. leden 2021, 14:43

Vyrábět elektřinu z plynu nutné samozřejmě bude. Bez hrozby útěku věřitele k EIB jen komerční banky nastaví pro ty, kdo přišli pozdě, tvrdší podmínky.

T
27. leden 2021, 14:53

Proc by nemci stavely plynovod 2 v severnim mori??Nekdo se ted probudil!

Vinkler
27. leden 2021, 16:32

Proč by američani podporovali LNG ?

Miloslav Černý
27. leden 2021, 17:41

Toto rozhodnutá je podmíněno rychlejším oteplováním s následně většími ekologickými potažmo ekonomickými škodami a nelze se tomu vůbec divit. Podpoří to zrychlené budování OZ. Už je nemá smysl opakovat, rezervy jsou nepředstavitelně velké. Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce hledá důvod.

pave69
31. leden 2021, 11:12

Jaké ekonomické škody? Pro ČR je oteplení přínosné. (Příslušná studie byla cenzurována/stažena na nátlak ekoteroristů).

Chemik
27. leden 2021, 18:02

Metan se dá jednoduše rozložit na vodík a pevný neškodný uhlík. Ušetřenými emisemi můžeme dohnat ekonomicky nižší výhřevnost. je to samozřejmě o ceně jednotlivých komodit.

Bizon
27. leden 2021, 21:08

Škoda že uhlík tvoří 75% hmotnosti metanu, zahodit 75% energie nebude moc populární. Většina vodíku dnes je vyrobena parním reformingem plynu, a v komerční sféře ho jako zdroj energie nevyužívá prakticky nikdo. Mimo to je vodík vůči plynu extrémně nepraktický. Cena těchto komodit je dána především obsaženou energií, sloučeniny uhlíku a vodíku jsou všude kolem téměř zadarmo, tady prachy nekecají.

Chemik
28. leden 2021, 10:28

Výhřevnost vodíku je 4 krát větší než uhlíku přepočítáno na hmotnost.

Bizon
28. leden 2021, 15:40

Jo sakra, to je pravda. Ale vodík pořád zůstává mimořádně nepraktický. Špatně se skladuje, způsobuje křehnutí materiálů, má několikrát širší rozsah výbušnosti a pro zapálení stačí 1/10 energie, má špatné oktanové čístlo, plamen téměř není vidět... prostě problémy na každém kroku.

Chemik
28. leden 2021, 18:24

Ve skutečnost je to ještě horší, dokáže se jako jediný plyn vznítit dokonce sám od sebe. Co se týká materiálu, dnes již není problém. Výhodou je, že se nedrží při zemi. No jeho využití místo metanu, z kterého je ho snadněji získat (zelený) než elektrolýzou vody (modrý) pro výrobu EE by mohlo projít. Tak to může být vhodný bezemisní aspoň pro přechodné období zdroj. Likvidace CNG (CH4) tímto způsobem by pomohlo jeho snižování v atmosféře, jelikož má podstatně horší vliv. Podstatně horší by bylo nechat ho volně unikat do ovzduší, jak se bude asi na té Sibiři s oteplováním dít. Snižování jakýchkoli škodlivých emisí se musí stát prioritou, bohužel s tím lidstvo začíná pozdě a daň za to si možná nedokážeme ani představit, ale vyhnout se jí nelze.

Bizon
28. leden 2021, 19:02

Povětšinou souhlasím, jen mám pocit že ty barvičky jsou naopak. Zelený je z elektrolýzy, modrý je z fosilu se zachycením CO2, šedý je klasika z fosilu žádné zachycování.

PetrV
28. leden 2021, 18:32

Chemiku,

Kouzlo energie v uhlovodících je schováno jak ve vodíku tak v uhlíku a reakci s kyslíkem. Zkuste zapálit vodu. Zkuste zapálit CO2. CO2 je jedna z molekul, které jsou velmi stabilní. Zkuste rozložit CO2 teplem a nebo H2O. Povede se vám to u vody. Po chemické stránce je oxid uhličitý velice stálý a ani při velmi vysokých teplotách nad 2 000 °C se znatelně nerozkládá.

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O

Oba jsou to skleníkové plyny- dle mne pozitivní, jen CO2 to díky zeleným komoušům odnesl.

Až se objeví jiné sloučeniny díky zvýšené sopečné činnosti, tak bude celý lidský svět za debily.

Studuj a neplácej zelené komunistické kraviny.

Chemik
29. leden 2021, 10:26

Ty komunistické kraviny lze brát jenom obecně jako vhodné přirovnání k něčemu nevhodnému (tady souhlas), v tomto případě to byla však slepá patrona dokonce bez jakékoli náplně. Za ten překlep o barvě vodíku samozřejmě omluva.

Chemik
29. leden 2021, 10:52

Ještě dodatek. Samozřejmě voda v ovzduší je rovněž skleníkový plyn, ale když jednou spadne na rozdíl od CO2, tak už se tak významně tohoto procesu oteplování naší planety nezúčastňuje. A hořením H2 lze jít až do snadno úplné kondenzace spalin, což se v případě CO2 dá v praxi těžko uskutečnit vzhledem velkému rozdílu bodu varu těchto komodit.

PetrV
29. leden 2021, 18:59

Chemiku koukni na wiki na skleníkové plyny a všechny vlivy. Vím, je to složité:

Nejvýznamnější skleníkové plyny přirozeného původu jsou vodní pára, oxid uhličitý, metan a oxid dusný. Značný vliv na skleníkový jev má také Rayleighův rozptyl na kyslíku.

Nikdo netuší, jaký vliv je kterých složek. Jsou jen naivní předpoklady zelených zlodějů a hokejkový graf.

Pak se koukni ještě na wiki metan:

Na Zemi pochází asi 90 % metanu z produkce živých organismů, menší část vzniká při geologických aktivitách (např. tavením magmatu).

Zase hausnumero, které není prokázané.

Mým odhadem je, že 99,9 % procenta metanu uniká přirozeným způsobem.

A ten metan, světe div se, se rozkládá ve vzduchu na CO2. To, které si vzali zelení bolševici jako bernou minci.

Jsou jiné teorie vývoje klimatu odvozené z geologických vrtů a je zde jasná závislost.

Otepluje se a pak přijde prudké ochlazení vlivem zvýšené sopečné činnosti. Překvapivě tento cyklus má souvislost s konjunkcí Jupiteru a Saturnu, která byla 12/2021.

Tak se připrav na to ochlazení.

PetrV
29. leden 2021, 19:07

I taková Etna umí čoudit jako pořádné ocelové město a to se teď děje.

Vím, nejsi geofyzik, kteří jsou záměrně umlčováni.

Koukni na vývoj globálních teplot a sleduj:

https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl

A dále vývoj zemětřesení, velké zemětřesení v jižní americe (deska Nazca) bude doufám co nejdřív. JE TAM NEJVĚTŠÍ NAPĚTÍ V ZEMSKÉ KŮŘE. Čím později, tím bude větší nebo výbuch velké sopky.

Tlak v magmagu celosvětově stoupá, snad to neprobudí nějakou ohnivou skvrnu.

Lidi neradi slyší negativní zprávy dopředu, pojišťovny to ale vnímají. Je to jejich byznys.

Martin Hajek
27. leden 2021, 23:17

Vzniká také nerudovský problém. Kam s tím uhlíkem? Mohli bychom ho třeba prodat Číňanům místo Australského uhlí :-)

Vinkler
28. leden 2021, 07:21

uhlík ve vhodné formě je extra použitelný do těch baterií, skoro zelený. :-(

Martin Prokš
28. leden 2021, 20:21

Dobrý den,

Tak nám Evropská investiční banka řekla, že plyn už neee. To je pravděpodobně velmi silný apel na národní centrální, ale i komerční banky napříč EU přestat poskytovat úvěry do stavby plynových elektráren. Jasně, je to zatím jen proklamace a nějakou dobu to potrvá, než to komerční banky vezmou za své, ale kurz je daný. Již i ve finančnictví, ne jen orálně politicky.

Tak teď jsem na to faaakt zvědav. Jádro je v EU na úbytě, uhlí má již v podstatě určené datum pohřbu, plyn je do 5ti let odsouzen k tomu že nikdo nedá úvěr na stavbu a celá západní ekonomika jede na dluh. To znamená, že nikdo nemá peníze na účtech aby cokoli postavil ze svého bez potřeby úvěru. Takže máme max. 5 let na to postavit plynové elektrárny na pokrytí prakticky na 100% odběru, dokud ještě někdo na to poskytne úvěr. Teda kde ještě vzít ten plyn?

Takže jen ten vítr a slunce. Ale pak přijde takový zimní týden jako je ten právě probíhající a budeme sušit na pálení i vlastní ****.

Chemik
30. leden 2021, 14:03

Je to velký zvyšující se problém současné lidské společnosti, neboť jiná planeta není a nevíme jestli se někdy v hodně vzdálené budoucnosti vhodná vůbec objeví. Všechno umocňuje navyšování obyvatelstva (největší problém)a myslíme si, že se to vyřeší litím vodu do děravého hrnce. I současná celosvětové pandemie by pro nás měla být varováním. Dokážeme více jenom omezeně řešit až důsledky, než aby to bylo aspoň obráceně, příčiny problémů. Můžeme se poučovat z historie s využitím nejnovějších poznatků vědy a pak už jenom doufat, že dokážeme zabránit vypuštění našeho rybníčku jak ty příslovečný kapři.

PetrV
29. leden 2021, 07:44

Zelení zlodějští komouši nám to vysvětlí, když z greendealu maj takový vejvar 500 mld € ročně?

Je to komunistická daň lidem okolo bilderbergu tj. nejbohatší skupiny.

Sosají po celém světě. EU je v tom ale exemplární blbeček.

A lidé to trpí. Je to určitá sofistikovaná forma ovládání a okrádání obyvatel Evropy.

U nás jsou zástupci piráti, stan, top, zelení,lidovci, část socanů a modroptáků.

Tito všichni se nechávají bilderbergem uplácet z našich peněz.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se