Studie: Světové metropole vytváří až o 60 % více skleníkových plynů, než se předpokládalo

DomůEmise CO2Studie: Světové metropole vytváří až o 60 % více skleníkových plynů, než se předpokládalo

Organizace C40, která sdružuje největší světová města s cílem bojovat proti klimatické změně, zveřejnila novou studii, dle které města po celém světě vytvářejí takzvanými nepřímými emisemi o více než 60 % víc emisí skleníkových plynů, než bylo do současné doby klasickými modely odhadováno. Dle C40 tak může být díky těmto zjištěním pro velkoměsta nyní jednodušší dosáhnout cílů Pařížské dohody o změně klimatu z prosince 2015.

Organizace vypracovala novou emisní studii zveřejněnou před necelým týdnem společně s univerzitou v Leedsu, University of New South Wales a consultingovou společností Arup, přičemž zjistila, že množství emisí vyprodukované 79 městy po celém světě je o 60 % vyšší, než jim bylo doposud přisuzováno. Důvodem je hustota obchodování se zbožím a službami, které spotřebovávají obyvatelé těchto měst (konkrétně například potraviny, oděvy, elektronická zařízení, zahrnuta byla také třeba nákladní a letecká doprava).

Dle analýzy mají téměř dvě třetiny skleníkových plynů vzniklých v souvislosti s výrobou zboží a poskytováním služeb spotřebovaných ve velkých městech původ v místech mimo tato města samotná. Takto je „importováno“ přibližně 2,2 gigatun CO2 (ekvivalentu) z celkových 3,5 Gt. S těmito emisemi nebylo často při stanovování emisní náročnosti velkých měst počítáno.

Diagram zobrazující rozdíl mezi množstvím skleníkovými plyny vyprodukovanými v rámci sektoru a v rámci spotřeby zboží a služeb. Zdroj: cleantechnica.com

 

Nově zjištěná data mohou otevírat městům nové možnosti snižování jejich uhlíkové stopy:

„Zjištění, jaká množství emisí vznikají každodenní městskou spotřebou řady zboží a služeb, včetně potravin v regálech supermarketů, letecké dopravy nebo online nakupování a dodávky domů, mohou spotřebitele a tvůrce politik lépe informovat o tom, jaký dopad jejich každodenní rozhodnutí mají. Vedení měst po celém světě potřebují přesná data a rady, aby mohla přijímat vhodná politická rozhodnutí. Tento nový výzkum jim může pomoci lépe porozumět skutečnému vlivu jejich města na globální klimatické změny,“ uvedl Mark Watts, výkonný ředitel C40 Cities.

Studie tak přináší především příležitost pro města ke zlepšení a otevírá pro ně nové oblasti, kde se mohou na snižování produkce skleníkových plynů soustředit. Velký význam by mohla mít především pro města Evropy a Severní Ameriky – konkrétně 15 velkých měst v severoatlantické oblasti produkují fakticky až třikrát více skleníkových plynů než jim bylo přiřčeno dříve na základě výpočtu dle tradičního modelu. Města jako například Paříž, Londýn nebo New York by se nyní měla koncentrovat na dopady nepřímých emisí, která jsou pro spotřebu jejich obyvatel produkována v továrnách například v Indii či Bangladéši.

Ač nepřímé emise nejsou v oblasti ochrany klimatu přílišnou novinkou, zvyšování povědomí o jejich produkci mezi obyvateli měst a městskými radami je rozhodně na místě.