Domů
Emise CO2
Vědci z amerického MIT vyvinuli novou metodu pro zachytávání CO2 ze vzduchu
Zachytávání oxidu uhličitého. Zdroj: MIT
Zachytávání oxidu uhličitého. Zdroj: MIT

Vědci z amerického MIT vyvinuli novou metodu pro zachytávání CO2 ze vzduchu

V rámci snah o snižování emisí skleníkových plynů je kromě rozvoje obnovitelných zdrojů rovněž věnována čím dál větší pozornost možnostem zachytávání oxidu uhličitého ze spalin či přímo ze vzduchu. Vědci z amerického MIT nyní představili novou metodu, která dle jejich slov dokáže účinně pracovat s v podstatě libovolnou koncentrací plynu, a to i na úrovni koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře.

Většina postupů pro zachytávání oxidu uhličitého podle autorů nové metody vyžaduje na vstupu oxid uhličitý o vyšší koncentraci, jako například ve spalinách elektráren spalujících fosilní paliva. Přestože již existují technologie schopné pracovat i s nižšími koncentracemi CO2, nová metoda je podle vědců výrazně méně energeticky náročná a zároveň levnější.

Nové zařízení je v podstatě „velká baterie“, která svými elektrodami dokáže absorbovat molekuly oxidu uhličitého z plynu, který jí prochází a po nasycení elektrod dokáže oxid uhličitý následně uvolnit. Zařízení se tak podobně jako baterie nabíjí z proudících spalin či vzduchu a následně se vybíjí vypouštěním koncentrovaného CO2.

Při „nabíjení“ zařízení dochází k elektrochemické reakci na povrchu každé z elektrod, které jsou pokryté polyantrachinonem v podobě uhlíkových nanotrubiček. Technologie nevyžaduje vysoké teploty a tlaky a dokáže pracovat za pokojové teploty a  atmosférického tlaku.

„Největší výhodou této technologie oproti většině ostatních technologií pro zachytávání nebo absorbování uhlíku je binární povaha afinity adsorbentu k oxidu uhličitému,“ vysvětluje Sahag Voskian, vědecký pracovník MIT, který metodu vyvíjel v rámci svého doktorského studia.

Elektrody tak oxid uhličitý přitahují velmi silně či zcela vůbec. Jiné technologie pro zachytávání CO2 běžně vyžadují následné chemické procesy či jsou energeticky velmi náročné.

„Tato binární afinita umožňuje zachycení oxidu uhličitého z jakékoli koncentrace, včetně 400 ppm, a umožňuje jeho uvolnění do jakéhokoli nosiče, včetně 100% CO2,“ dodává Voskian.

Zachycený oxid uhličitý může být následně uvolněn do plynu procházejícím elektrodami při vybíjení, a to například právě do oxidu uhličitého, který může být následně použit například pro sycení nápojů. Podobně může být zachycený oxid uhličitý uložen či využit jako vstupní surovina pro výrobu syntetických paliv.

Ve srovnání s jinými technologiemi pro zachytávání oxidu uhličitého je nová metoda podle Sahaga Voskiana energeticky relativně nenáročná, kdy na zachycení jedné tuny CO2 vyžaduje zhruba 1 GJ energie. Jiné technologie dle nej vyžadují od 1 do 10 GJ v závislosti na koncentraci vstupujícího CO2.

Zdroj úvodní fotografie: MIT

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(8)
energetik
2. listopad 2019, 09:11

Super. Teď ještě chybí taková drobnost, která od sebe oddělí ten C a O2 a budou z toho vypadávat "brikety" nebo diamanty a O2 v tlakových lahvích. Nebo něco co to spojí s H2 a poteče z toho metanol. A bude to velikostně vhodné i pro rodinné domy. To by převrátilo světovou ekonomiku a energetiku naruby.

Emil
2. listopad 2019, 12:13

Škoda že ani tento nápad na perpetuum mobile úspěšný nebude.

energetik
2. listopad 2019, 13:02

To není perpetuum mobile, to je pouze akumulátor energie využívající uzavřený koloběh uhlíku. Podobně jako je uhlí naakumulovaná sluneční energie. Na takové to domácí zužitkování odpadní energie by to bylo perfektní, zvláště když současní naši taky energetici se o solární energii vyjadřují jako o odpadu a selektivně některým zabraňují v přístupu k distribuční síti nebo tržnímu prodeji vyrobené energie.

Michal
2. listopad 2019, 12:29

Zase o krok blíže k ekonomické výhodnosti syntetických paliv. :-)

vinkler
4. listopad 2019, 07:37

No pokud je výhřevnost uhlí asi tak 15 GJ/t a výroba elektriky si 30% je to spotřeba jen na záchyt aspoň 25% z Uhlí. Tedy celkem by to vyžadovalo velmi značné (30-50%)navýšení výroby EE navíc z čehokoli, uhlí..FV, větru...

Jiří Šíma
2. květen 2021, 04:45

A využití odpadního tepla elektrárny? To by nešlo?

Milan
7. listopad 2019, 10:00

Dobrý nápad, ale ani tohle planetu zachrání. Za globálním oteplováním totiž primárně nestojí naše emise, které jsou jen zlomkem (5-6%) z celkového množství uhlíku, který se dostává do vzduchu - drtivá většina CO2 vzniká přirozeně ať už biologicky činností organismů a mikroorganismů, nebo geologicky. Oteplování mají na svědomí rozvojové státy, které kvůli neustále rostoucí populaci (za 100let se zvětšily až 16násobně!!!!, zatímco my nás je stále cca 10mil) neustále kácí a vypalují lesy (někde až 90% původní rozlohy). Stromy - lesy jsou neskutečně efektivní v odstraňování CO2 ze vzduchu. Nedávno vědci zjistili, že genocida jihoamerických civilizací po objevení Ameriky způsobila ochlazení o 2-4°C na celém světě. Původní obyvatelstvo Jižní Ameriky ale žádné technologie nemělo, tak jak mohlo vymření přes 90% obyvatelstva způsobit tak velké globální ochlazení klimatu (dnešní klimatologové bojují, aby se neoteplilo o víc než 1,5.-2°C)???? Je to prosté - původní obyvatelé vykáceli obrovské plochy pralesů, aby vypěstovali dost potravin - když přes 90% zemřelo převážně na nemoci importované z Evropy, obdělávaná půda začala okamžitě zarůstat pralesem a růst stromů odčerpal takové množství CO2, že to způsobilo globální ochlazení. Plochy, které vykácely staré jihoamerické civilizace ale nejsou nic, proti tomu, co ze svými lesy provedli obyvatelé Jižní Ameriky, Afriky a Asie dnes - a stále vypalují a kácejí... Primární problém tedy není ba straně vypouštění CO2, ale na straně odebírání CO2 a planeta se dostala do situace, kdy už není příroda schopná odstranit ani ten uhlík, který sama vyprodukuje. To že snížíme emise je naprosto bezvýznamné - globální oteplování už nezastaví ani kdybychom se dostali NA NULU!!!!! POKUD SE NEZASTAVÍ RŮST POPULACE ROZVOJOVÝCH STÁTŮ A JEJICH POČTY NEZAČNOU KLESAT A TÍM SE NEZAČNOU ZMENŠOVAT POLE A PASTVINY A NEZAČNOU SE OBNOVOVAT LESY, NEPOMŮŽE NÁM VŠEM NAPROSTO NIC.

I kdybychom byli schopni takové zařízení efektivně vyrábět ve velkém, než bude schopné nahradit ztrátu milionů a milionů km2 rovníkových lesů a pralesů, bude planeta mrtvá, protože rozvojové státy kácí a ničí rychleji, než my stíháme chránit a vymýšlet nové technologie. Problém je prostě v počtech - sice stále čteme, jak růst populace v rozvojových zemích zpomaluje, ale čísla mluví opačně. Zatímco ve 20století přibývalo na planetě průměrně cca 40mil lidí ročně, tak od 2000-2017 to bylo již cca 100mil ročně!!! tedy 1,7miliardy za 17let... Připadá to někomu matematicky jako zpomalení růstu nebo zrychlení růstu populace???? Paradox s růstem populace, kdy sice mírně klesá porodnost na jednu ženu, ale celková populace roste čím dál rychleji se dá velmi snadno matematicky vysvětlit.

1.generace rok nula - populace 5mil žen + 5mil mužů, které v průměru za 25let porodí 5dětí, rozroste se populace o 25mil dětí, z toho cca 12,5mil plodných žen - celkově 5+5+25=30mil) - tedy +20mil jen za 25let.

2.generace sníží porodnost na 4děti a porodí 12,5*4=50mil dětí z toho 25mil plodných žen - celkově 10mil první + 25mil 2generace + 50mil 3.generace= 85mil - tedy +35mil za 25let a +75mil za 50let.

3.generaci se sníží porodnost na 3děti (tam stále ještě Afrika není!!!) Z 50mil je 25mil žen a ty porodí 3děti =+75mil, z toho 37,5mil plodných žen - celkově pak 1.generace nula - již umřeli, ale 25+50+75=150mil lidí - tedy +65mil za 25let, +140mil za 75let

4.generace sníží na 2,5dětí na ženu. 37,5*2,5=93,75dětí z toho 46,88žen. Celkově pak - 1. a 2. generace nula, 50+75+93,75=218,75mil obyvatel - tedy +68mil za 25let, +208,75mil za 100let....

Zdá se to sice selským rozumem divné, ale matematicky se až do čísla 2děti na ženu populace rozrůstá čím dál rychleji!!!!!!!!!!!!! Kolem čísla 2 se teprve ustálí a pod 2 začne klesat, ale jen velmi zvolna - ne tak dramaticky jako stoupá nad číslem 2.... Zatímco porodnost nad 2 dokáže přidat stovky milionů obyvatel za pouhých 100let, tak porodnost výrazně pod 2 - třeba našich 1,5 sníží populaci za 100let jen v řádech statisíců - ne stovek milionů!!!! Zrůdnost a nebezpečnost porodnosti nad 2 si málokdo uvědomuje a nechává se opít rohlíkem, že porodnost v rozvojovém světě klesá. Ano klesá, ale dokud neklesne pod 2děti na ženu, je to stále průs.r, neboť když se podíváte na následující číselnou řadu, tak to znamená, že až do čísla 2 musí dále kácet a rozšiřovat pole a pastviny o ohromné plochy, neboť dokonce i u porodnosti 2,5 se populace za generaci rozroste o 68mil lidí za generaci...

Číselná řada přírůstku populace s frekvencí 25let je tedy +20mil, +35mil, +65mil, +68mil.... nebo 10mil, 30mil, 85mil, 150mil, 208mil....

Naše lesy na severu to nezachrání i kdybychom zalesnili celou Evropu a to ze 2důvodů - za prvé skoro půl roku kvůli zimě stromy víceméně chrápu a nežerou uhlík a oteplování je zároveň ničí...

Podle mých výpočtů - pokud se do roku 2050 nepodaří a to jakýmkoli způsobem zastavit růst populace rozvojových zemí (jejich přemístění do Evropy to samozřejmě ještě výrazně zhoršuje - jsou zde mnohem větší energetické nároky na přežití) a jejich populace nezačnou dramaticky klesat, tak nám nepomůže ani zázrak...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jiří Šíma
2. květen 2021, 05:02

Populace roste tam, kde je vysoká dětská úmrtnost a není k dispozici antikoncepce. To říká statistik. Takže dříve či později začne klesat. Problém je spíš to, že stále větší množství lidí chce, a daří se jim to, žít v konzumní společnosti jako my (jen stamiliony Číňanů v posledních 30 letech) a třeba taky jíst tolik masa co my.

https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/nikdy-tolik-lidi-nesnedlo-tolik-masa.to-co-si-dame-k-jidlu-ovlivnuje-nasi-planetu-zaznelo-v-debate

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se