V Chile vyvíjí velkoobjemové kryogenní zařízení pro akumulaci energie

DomůAkumulace energieV Chile vyvíjí velkoobjemové kryogenní zařízení pro akumulaci energie

Efektivní skladování elektřiny ve velkých objemech je stále velkou výzvou. Mezi hlavní průmyslové technologie patří v současné době přečerpávací elektrárny, kterým však pomalu začínají konkurovat bateriová úložiště. Existují však i jiné metody, založené například na kryogenních systémech. Podobný systém vyvíjí i chilská společnost.

Technologie skladovacích zařízení využívajících kryogenní systémy pracuje s kapalným vzduchem. V době, kdy je v elektrické síti přebytečná energie, je využívána ke stlačení a zkapalnění vzduchu. Při nedostatku energie v rozvodné síti je zkapalněný plyn ohříván a při expanzi pohání turbínu. Ta prostřednictvím připojeného generátoru vyrábí elektřinu.

renewableenergyworld.com
Skladovací zařízení s kryogenní technologií Zdroj: renewableenergyworld.com

Efektivita takového cyklu nyní dosahuje přibližně 45 %. Přečerpávací vodní elektrárny pracují s přibližně 75-85% účinností. I když je účinnost kryogenních systémů nižší, mají delší životnost a nejsou zatíženy problémy s nadměrným vybitím, či degradací baterií. Další výhodou je možnost větších výstupních výkonů, které mohou dosáhnout až 2000 MW.

Společnost Highview Power, poskytovatel dlouhodobých skladovacích technologií elektřiny, oznámila společné záměry se společností Energía Latina S.A. (Enlasa). Společně plánují vývoj velkoobjemového skladovacího zařízení pracujícího s kryogenní technologií pro Chile i ostatní latinskoamerické trhy. Společnost Enlasa je největší poskytovatel záložních systémů energie v Chile.

Společný podnik, pojmenovaný Highview Enlasa, pomůže otevřít latinskoamerický trh s obnovitelnými zdroji a technologiemi dodávek elektřiny v základním zatížení, sdělila společnost prostřednictvím tiskové zprávy. Zástupci společnosti dodali, že propojení jejich technologie s obnovitelnými zdroji může soupeřit s dodávkami elektřiny z tepelných elektráren, jako jsou uhelné, plynové, či elektrárny na kapalná paliva, nebo z jaderných zdrojů.

Vizualizace skladovacího zařízení s kryogenní technologií
Vizualizace skladovacího zařízení s kryogenní technologií Zdroj: powerengineeringint.com

Společně mohou naše dvě společnosti využít rostoucího zastoupení obnovitelných zdrojů v Chile i celé Latinské Americe. S pomocí kryogenní technologie mohou obnovitelné zdroje dodávat elektřinu v základním zatížení bez jakýchkoliv geografických omezení souvisejících s nasazením jiných technologií skladování elektřiny,“ sdělil Javier Cavada, generální ředitel a prezident společnosti Highview Power

„Kryogenní technologie je optimálním řešením při velkoobjemovém skladování energie po dlouhou dobu. Podobná skladovací zařízení jsou potřebná pro stabilitu elektrické rozvodné sítě v případě zapojení solárních a větrných elektráren,“ uvedl Rodrigo Sáez, generální ředitel společnosti Enlasa.

Chile má jedno z nejlepších oslunění na světě. Nasazení obnovitelných zdrojů energie plně souhlasí se strategií její dekarbonizace.

Zdroj úvodního obrázku: Pixabay