Pár úvah o elektroenergetice po pařížské klimatické konferenci - 1. část