Evropští regulátoři volají po zrušení prioritní výroby OZE

DomůEvropská UnieEvropští regulátoři volají po zrušení prioritní výroby OZE

Evropští energetičtí regulátoři ACER a CEER tento týden zveřejnili svá stanoviska k návrhům Evropské komise v rámci takzvaného zimního balíčku. Hlavním bodem je zrušení prioritní výroby nejen pro nové, ale i stávající OZE a úprava pravidel krácení jejich výroby a redispečinku. Z důvodu spravedlivého rozdělení nákladů také doporučují vyhnout se takzvanému net-meteringu.

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) a Rada evropských energetických regulátorů (CEER) ve čtvrtek vydaly zprávu se svými stanovisky k legislativnímu balíčku pro čistou energii, který Evropská komise zveřejnila na konci listopadu minulého roku. Regulátoři se zaměřili na část integrace obnovitelných zdrojů energie na trh s elektřinou.

„Jako evropští energetičtí regulátoři se domníváme, že balíček pro čistou energii by měl zajistit, že pokud jde o účast na trhu, všechny technologie budou soutěžit za stejných podmínek. To vyžaduje tržní dispečink všech zdrojů,“ uvedl Alberto Pototschnig, ředitel ACER.

Zrušení prioritní výroby OZE

Prvním z bodů je kromě navrhovaného zrušení prioritní výroby pro nové instalace OZE také rozšíření tohoto pravidla i pro již fungující zdroje. Důvodem je podpora spravedlivého trhu, který přinese co nejnižší náklady pro zákazníky. Zároveň regulátoři argumentují záměrnou nemodernizací starších zdrojů z důvodu ponechání výhody.

Druhým bodem je doporučení regulátorů k zamezení netržních principů při krácení obnovitelných zdrojů – dosavadní návrh Komise přitom počítá s 90% kompenzací. Regulátoři podporují kompenzace založené na tržním principu a krácení prováděné ne dle technologie, ale dle ceny.

Posledním návrhem je vyhnutí se metodě net-metering, tedy způsobu měření výroby a spotřeby elektrické energie u spotřebitelů s vlastní výrobou (typicky s fotovoltaickou elektrárnou), při kterém dochází ke krácení obou hodnot. Pro takové zákazníky jsou pak výsledkem nižší platby za síťové a systémové služby, které neodráží náklady spravedlivě.