Rezerva tržní stability byla oficiálně přijata Radou EU

DomůEvropská UnieRezerva tržní stability byla oficiálně přijata Radou EU

Rada Evropské unie v pátek oficiálně přijala návrh Evropské komise k vytvoření takzvané rezervy tržní stability na trhu s emisními povolenkami (EU ETS). Přijetí návrhu, proti kterému je pět členských států, je posledním fází legislativního procesu.

Oficiální přijetí, které bylo obecně očekáváno, znamená, že navrhovaná rezerva tržní stability (Market Stability Reserve – MSR) bude uvedena v platnost od ledna 2019.

MRS usiluje o nastolení rovnováhy v množství emisních povolenek vydávaných v rámci EU. Tato nerovnováha vznikla především v důsledku ekonomické krize v letech 2008 až 2009 kvůli uzavírání některých výrobních závodů, což v kombinaci se špatně odhadnutým množstvím přidělovaných povolenek vedlo k nadbytku povolenek na trhu.

Nadbytek povolenek postupně vedl k pádu ceny emisní povolenky (EUA) až pod hranici 3 euro. Odborníci se přitom shodují, že aby byl systém EU ETS efektivní a dostatečně motivoval provozovatele dotčených zařízení ke snižování emisí, musela by se cena povolenky pohybovat mezi 20 až 30 euro.

Nastolí rezerva tržní stability na trhu rovnováhu?

Vzhledem k nefunkčnosti trhu bylo v minulosti přistoupeno k regulacím množství povolenek na trhu a rezerva tržní stability je další z nich. Podle finálního rozhodnutí Rady Evropské unie bude MSR zřízena v roce 2018 a v platnost vstoupí v lednu 2019.

900 milionů emisních povolenek EU, stažených z aukcí v rámci takzvaného backloadingu povolenek v letech 2014 až 2016, bude umístěno do vznikající rezervy. Původně měly být přitom tyto povolenky vráceny do akucí v letech 2019 a 2020.

I přes páteční schválení se pět členských států (Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko a Rumunsko) stále staví proti startu MSR v roce 2019. Tyto státy jsou ochotny přijmout pouze první plánovanou verzi, a to spuštění rezervy v roce 2021.

Zdroj úvodní fotogrfie: eutoday.net