ČR není dle EU dostatečně ambiciózní v cílech pro OZE a zaostává v energetické účinnosti

DomůEnergetika v ČRČR není dle EU dostatečně ambiciózní v cílech pro OZE a zaostává v energetické účinnosti

Česká správa v červnu obdržela zhodnocení národního klimaticko-energetického plánu. Evropská komise má k plánu řadu připomínek. Především upozorňuje na to, že Česká republika by měla zvýšit podíl energie vyráběné z OZE, zlepšit se v oblasti energetické účinnosti a upravit pravidla ohledně užívání biopaliv.

Hlavně více OZE

České cíle v oblasti ochrany klimatu patří mezi nejnižší v Evropě. Evropská komise nyní navrhuje zvýšení podílu výroby OZE na konečné spotřebě. Dle směrnice o obnovitelných zdrojích energie by do roku 2030 mělo 32 % spotřebované energie v EU pocházet z OZE. Příspěvek České republiky byl přitom stanoven na 14,2 % (z původních 13,6).

Dále, aby Česká republika vyhověla požadavkům Evropské komise v oblasti vytápění a chlazení, bude muset svoje cíle pro rok 2030 zvýšit (nyní se zavázala k dosažení podílu 30 % z OZE oproti 19,9% podílu v roce 2016).

Řepka a účinnost

Komise rovněž zkritizovala český plán v oblasti dopravy, která má být v budoucnu více závislá na biopalivech (klimaticko-energetický plán počítá v současnosti s růstem z 6,4 % v roce 2016 na 14 % v roce 2030). Hlavním zdrojem mají být ale biopaliva první generace, tedy například řepka. Dle unijních pravidel by přitom výroba biopaliv neměla mít přednost před užitím pro potravinářství.

Komise rovněž dlouhodobě kritizuje nízkou efektivitu opatření k zajištění energetické účinnosti v ČR. Stát by dle evropské exekutivy měl být ambicióznější, inovovat by měl především energeticky velmi náročný průmysl a budovy. Na problémy s energetickou účinností Komise upozornila nejen v návaznosti na klimaticko-energetický plán, ale taktéž v rámci tzv. evropského semestru.