EU zřejmě nesplní cíle pro energetickou účinnost do 2020

DomůEvropská UnieEU zřejmě nesplní cíle pro energetickou účinnost do 2020

Eurostat zveřejnil nová data týkající se vývoje spotřeby energie pro rok 2018. V souvislosti s nastaveným cílem v oblasti energetické účinnosti do roku 2020 z dat vyplývá, že EU svůj cíl zřejmě nesplní. V roce 2018 byla spotřeba primární energie o 4,9 % vyšší než nastavený cíl pro rok 2020.

Podle nově zveřejněných dat Statistického úřadu EU (Eurostatu) byla spotřeba primární energie o 4,9 % vyšší než cíl energetické účinnosti pro rok 2020. Finální spotřeba energie pak byla vyšší o 3,2 % nad stanovenou hranicí pro 2020. Od roku 2017 se data změnila minimálně – spotřeba primární energie klesla o 0,71 % a konečná spotřeba energie vzrostla o 0,02 %.

V roce 2012 byl ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti stanoven cíl dosáhnout 20 % energetických úspor do roku 2020 ve srovnání se spotřebou energie, která byla pro rok 2020 predikována. V konkrétních číslech se jedná o konečnou spotřebu energie ne vyšší než 1 086 milionů tun ropného ekvivalentu (Mtoe) a spotřebu primární energie ne vyšší než 1 483 Mtoe. Dosažení těchto cílů pro rok 2020 se ovšem zdá nepravděpodobné.

Spotřeba primární energie v EU. Zdroj: Eurostat

Spotřeba energie klesá v méně než polovině členských zemích

Mezi největší provinilce z řad členských států patří Estonsko, Lotyšsko, Lucembursko, Malta a Irsko. V těchto zemích se spotřeba primární energie a/nebo konečná spotřeba energie zvýšila o více než 4 % mezi lety 2017 až 2018.

Spotřeba primární energie konkrétně ve 12 členských zemích vzrostla, ve 4 zůstala stejná a v 11 poklesla mezi lety 2017 až 2018. Ve stejném období konečná spotřeba energie vzrostla v 15 členských zemích EU, zůstala stabilní v 6 a poklesla v 6.

Konečná spotřeba energie EU. Zdroj: Eurostat

Výhledy pro rok 2030 nejsou o mnoho lepší

V říjnu 2019 Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) ve své zprávě varovala, že hrozí, že EU cíl pro rok 2020 energetické účinnosti nesplní. Podle této zprávy je nejznepokojivější vývoj v oblasti budov (mezi roky 2014-2017 nárůst finální spotřeby energie o 8,3 %) a dopravy (ve stejném období nárůst o 5,8 %).

Zpráva se věnovala i predikcím dosažení cílů pro rok 2030. Za stávajícího vývoje by byl cíl zvýšení energetické účinnosti o 32,5 % do 2030 minut o 6,2 procentuálních bodů. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, tak by se spotřeba energie musela snižovat dvakrát rychleji ve srovnání s obdobím mezi lety 2005 až 2017.

Podle mluvčího pro energetiku a klima, Tima McPhie, si je Evropská komise těchto čísel vědoma. Podle jeho vyjádření byly členské státy urgovány k podniknutí ambicióznějších kroků a nastavení nových opatření. Pokud by i po implementaci opatření z národních klimaticko-energetických plánů přetrvávaly obavy, že cílů nebude dosaženo, Komise zváží zavedení dodatečných opatření na evropské úrovni.