IEA: Ke zvyšování energetické účinnosti dochází příliš pomalu. Rok 2018 byl nejhorším rokem za poslední dekádu

DomůRychlé zprávyIEA: Ke zvyšování energetické účinnosti dochází příliš pomalu. Rok 2018 byl nejhorším rokem za poslední dekádu

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala zprávu o vývoji energetické účinnosti ve světové energetice s názvem Energy Efficiency 2019. Podle této zprávy trend zvyšování energetické účinnosti zpomaluje. V roce 2018 došlo k nejnižšímu zvýšení účinnosti využití energie od počátku této dekády.

Energetická účinnost by se měla zvyšovat minimálně o 3 % ročně

Podle každoročně vydávané zprávy IEA trend zvyšování energetické účinnosti zpomaluje. V roce 2018 se tzv. světová primární energetická intenzita zlepšila pouze o 1,2 %. Jedná se o nejnižší tempo zlepšení od začátku této dekády.

Světová primární energetická intenzita je podle slov IEA důležitým indikátorem toho, jak je ve světové ekonomice využívaná energie. Je definována jako poměr celkové energetické spotřeby a HDP. Udává v podstatě množství energie nutné k vytvoření jednotky HDP. 

IEA jako minimální tempo zvyšování energetické účinnosti stanovila na 3 % – tímto tempem bude možné dosáhnout globálních klimaticko-energetických cílů. Tohoto tempa nebylo za posledních 18 let dosaženo ani v jednom roce.

Zlepšení primární energetické intenzity v různých letech. Zdroj: IEA Energy Efficiency 2019

„Historické zpomalení v energetické účinnosti v 2018 – nejnižší tempo zlepšení od počátku dekády – volá po jasné reakci politiků a investorů. Energetickou účinnost můžeme zvýšit o 3 % ročně pouze využitím existujících technologií a nákladově efektivních investic. Není zde žádná omluva pro nekonání, musí být přijaty ambiciózní politiky, které stimulují investice a pomohou ke globálnímu rozšíření nutných technologií.“
Fatih Birol, generální ředitel IEA

Problémy pramení z několika různých faktorů

IEA ve své zprávě argumentuje, že pomalý růst energetické účinnosti je způsoben několika faktory.

Zaprvé se jedná o vliv průmyslu a počasí. Kupříkladu Čína a USA zvýšily svůj podíl ve světové průmyslové výrobě a zvýšily tak i poptávku po palivech. V USA měly chladnější zima a teplejší léto vliv na vyšší poptávku po energii v důsledku vyššího vytápění i chlazení prostor. Podobně, ovšem opačným směrem, počasí ovlivnilo vývoj energetické účinnosti v Evropě –díky mírné zimě se podařilo vylepšení energetické intenzity o 2 %.

Globální produkce oceli v Číně a ve zbytku světa v posledních letech. Zdroj: IEA Energy Efficiency 2019

Druhým faktorem jsou dlouhodobé strukturální trendy jako chování v oblasti dopravy a trend žít na větší obyvatelné ploše na osobu. Tyto trendy jdou proti technologickým změnám, a tedy možnému zvýšení energetické účinnosti a snížení poptávky po energii.

Třetí faktor souvisí s pokroky v oblasti vytyčených politik. Některá politická opatření a investice nestačí tempu růstu poptávky po energii. IEA proto doporučuje použití takových opatření, která jdou za hranice současných tradičních přístupů v energetice.