Domů
Evropská Unie
Evropská komise chce koordinovaně odstoupit od Smlouvy o energetické chartě
Německá Energiewende se bez fosilních zdrojů, hlavně plynu, neobejde. Uhelná elektrárna Neurath
Zdroj: RWE

Evropská komise chce koordinovaně odstoupit od Smlouvy o energetické chartě

Evropská komise bude usilovat o to, aby EU, její členské státy a sdružení Euratom koordinovaně odstoupily od Smlouvy o energetické chartě. Dle představitelů Komise není smlouva již slučitelná s ambiciózními klimatickými cíli EU.

Jak informovala Evropská komise na svých stránkách, Smlouva o energetické chartě se od svého sjednání v 90. letech 20. století z velké části nezměnila, a nedopovídá tak současné realitě. Konkrétně smlouva sdružující unijní i mimo-unijní země v oblasti energetiky není v současnosti slučitelná se zvýšenými ambicemi EU v oblasti klimatu v rámci Evropské zelené dohody a Pařížské dohody.

Komise proto navrhuje, aby EU, její členské státy a Euratom koordinovaně a spořádaně od smlouvy z roku 1998 odstoupily, a zajistily tak rovné zacházení s investory v celé EU i mimo ni. Smlouva byla dlouhodobě kritizována za blokování úsilí v boji proti změně klimatu - její ustanovení o ochraně investic v energetice se totiž vztahují i na fosilní paliva. Dohoda tak umožňuje energetickým společnostem žalovat vlády kvůli politikám, které poškozují jejich investice. V posledních letech byla tato ustanovení reálně využívána k napadání opatření, která vyžadují uzavření fosilních elektráren. Komise rovněž stáhne svůj předchozí návrh na ratifikaci modernizované smlouvy, který mezi členskými státy nezískal potřebnou většinu.

Dle serveru Reuters se návrh na odstoupení nesetkal s podporou u všech členských států. Země včetně Kypru, Maďarska a Slovenska uvedly, že by raději zůstaly v aktualizované verzi dohody (změny ale prozatím nevstoupily v platnost). Zdroje obeznámené s diskusemi uvedly, že Brusel zvažoval částečné vystoupení, které by některým zemím umožnilo ve smlouvě zůstat. Rozhodnuto ale nakonec bylo o celostním odstoupení. Právní návrhy budou nyní předloženy Radě EU, kde je pro jejich schválení nutná kvalifikovaná většina hlasů.

Signatářů a smluvních stran Smlouvy o energetické chartě je nyní 56, včetně Evropské unie a Euratomu. Smlouva byla podepsána v roce 1994 a vstoupila v platnost v dubnu 1998. Jejím cílem bylo podpořit energetickou bezpečnost prostřednictvím fungování otevřenějších a konkurenceschopnějších trhů s energií. Byla také založena Konference o energetické chartě, mezivládní organizace, která se pravidelně schází k projednávání otázek týkajících se spolupráce v oblasti energetiky. V rámci Evropy hrála Energetická charta významnou roli v rozvoji energetiky především v zemích Balkánu.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(2)
miro novak
13. červenec 2023, 10:51

posielame svetu signal o nasom charaktere. Mraz uz neprichadza z Kremlu.

Milan Horak
13. červenec 2023, 12:41

Zeleným věrozvěstům se zdá, že se řítíme do propasti příliš pomalu. Proto se snaží to urychlit na všech frontách.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se