Rakouský regulátor: Rozdělení německo-rakouské obchodní zóny nic nevyřeší

DomůEvropská UnieRakouský regulátor: Rozdělení německo-rakouské obchodní zóny nic nevyřeší

Rakouský energetický regulátor E-Control potvrdil svůj postoj ve věci rozdělení jednotné německo-rakouské obchodní zóny, se kterým nesouhlasí a které podle něj nevyřeší žádné problémy. Již koncem prosince E-Control informoval, že necítí povinnost řídit se doporučením Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) o rozdělení společné německo-rakouské nabídkové zóny.

Když v září loňského roku provozovatel české přenosové soustavy ČEPS, a. s. informoval o stanovisku ACERu, který oznámil, že vyjmutí společné nabídkové zóny Německa a Rakouska z koordinovaného systému výpočtu přeshraničních kapacit regionu střední a východní Evropy (CEE) porušuje pravidla EU a musí být ukončeno, zdálo se, že problém s neplánovanými přetoky ze severu Německa by mohl být v dohledné době vyřešen.

Rakouský energetický regulátor E-Control však již v prosinci prohlásil, že považuje výzvu ACERu, aby se provozovatelé přenosových soustav a regulační orgány zemí v regionu zavázali do čtyř měsíců k přijetí nápravných opatření, která budou mít realistický harmonogram, za nezávaznou.

„Podle našeho názoru je doporučení ACERu zcela nezávazné. Rozkladová komise (ACERu) potvrdila, že vydané doporučení ACERu má čistě výstražný charakter a že nemá žádný právní efekt.“

Řekli Walter Boltz a Martin Graf, ředitelé E-Control, v prosincové tiskové zprávě.

E-Control na svém postoji trvá, ACERu zaslal dopis

Koncem ledna E-Control informoval, že trvá na svém postoji a že zaslal společně s dalšími regulátory a provozovateli přenosových soustav dopis ACERu, ve kterém jsou uvedeny postoje jednotlivých subjektů k rozdělení společného německo-rakouského trhu s elektřinou.

Podle E-Controlu musí být společná nabídková zóna Německa a Rakouska zachována.

„Rozdělení trhu s elektřinou žádné problémy nevyřeší.“

Walter Boltz a Martin Graf, ředitelé E-Control.

E-Control dodal, že jednání mezi jednotlivými regulačními orgány a provozovateli přenosových soustav budou pokračovat.

„Pracujeme na nalezení proveditelného a efektivního řešení současných problémů v soustavě. Naším cílem je zachování společného trhu.“

Walter Boltz a Martin Graf, ředitelé E-Control.

Zdroj úvodní fotografie: www.ceps.cz