Domů
Jaderné elektrárny
Český průmysl bude těžit z flotilového efektu v rámci Evropské unie, tvrdí Vakis Ramany z EDF
Ad
Zdroj: EDF
Zdroj: EDF

Český průmysl bude těžit z flotilového efektu v rámci Evropské unie, tvrdí Vakis Ramany z EDF

Společnosti EDF a KHNP, které se obě účastní tendru na dostavbu až dvou bloků v lokalitě jaderné elektrárny Dukovany a dalších dvou v lokalitě Temelín, předložily dne 30. dubna závaznou nabídku společnosti ČEZ. ČEZ provede posouzení nabídek z ekonomického, obchodního a technického hlediska a předá hodnotící zprávu Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Při příležitosti předání nabídek se k několika otázkám webu oEnergetice.cz vyjádřil Vakis Ramany, viceprezident EDF. Podle něj jsou hlavními výhodami EDF možnost českého průmyslu těžit ze stavby nejen v České republice, ale podílet se také na dodávkách pro výstavbu reaktorů na dalších projektech v Evropské unii. Úspory při výstavbě více bloků, které se objevily v poslední době v médiích a které mluví až o čtvrtinové úspoře nákladů při výstavbě čtyř bloků, podle Vakis Ramanyho nejsou přehnané.

Na žádost společnosti EDF byla lhůta pro podání nabídky v tendru prodloužena o 14 dní. Můžete prozradit, jaké části nabídky byly projednávány do poslední chvíle?

Naše nabídka dalece přesahuje pouhou dodávku reaktorů. Naším cílem je vytvořit plnohodnotnou alianci mezi Francií a Českou republikou, která se bude podílet na evropské jaderné renesanci. Máme v úmyslu zůstat a podporovat český průmysl i po výstavbě reaktorů v České republice. Pokud si Česká republika, která smýšlí podobně pro-jaderně jako Francie, vybere naši nabídku, můžeme společně budovat evropskou budoucnost jaderné energetiky.

JE Flamanville. Zdroj: EDF

Realizace takového plánu vyžaduje nejen příspěvek EDF jako dodavatele technologií a zkušeného provozovatele, ale také sladění celého ekosystému partnerů z akademické sféry, vlády a průmyslu ve Francii a obecně v Evropě. Ty dodatečné dva týdny byly nezbytné k tomu, aby si náš tým, s podporou nejvyšších politických míst, tuto nabídku plně osvojil a uvědomil si, co vše toto slibné partnerství obnáší.

Jak moc ovlivnila složitost nabídky možnost mít až čtyři bloky - včetně nové lokality Temelín, se kterou se nepočítalo, stejně jako druhého nového bloku v lokalitě Dukovany? Jaké jsou hlavní rozdíly mezi nabídkami pro Temelín a Dukovany, pokud nějaké jsou?

Jako projektanti, stavitelé, vlastníci a provozovatelé 56 reaktorů ve Francii a 9 ve Spojeném království máme nejlepší předpoklady k tomu, abychom využili všechny výhody tzv. flotilového efektu („fleet effect“), tedy přístupu, kdy stavíte a provozujete více jaderných reaktorů souběžně. V průběhu celého výběrového řízení jsme důsledně zkoumali a upozorňovali na výhody, které by flotilový efekt a efekt výstavby více bloků v jedné lokalitě ("site effect"), mohly českému jadernému programu přinést.

Základy tohoto přístupu jsme uvedli již v našich nezávazných nabídkách v loňském a předloňském roce. Díky této přípravě jsme rozšíření tendru na 4 bloky a následné podání a vypracování kompletní a závazné nabídky až na 4 bloky velice uvítali. Český program reaktorů EPR1200 může čerpat výhody také díky tomu, že EDF bude stavět dalších 6 bloků (a potenciálně až 14) ve Francii a další 4 bloky ve Spojeném království. Z tohoto evropského flotilového efektu by měl velký prospěch i český průmysl. V konečném důsledku to také sníží celkové náklady na každý blok a umožní českému dodavatelskému řetězci vyvážet své know-how i mimo český program.

Můžete nyní po podání nabídky říci, jak moc se cena liší od původně plánované ceny 160 miliard korun bez nákladů na financování? Jak moc se tato cena změní, pokud vláda rozhodne o jednom, dvou nebo čtyřech blocích?

Mohu potvrdit, že různé scénáře, které jsme předložili, vedou skutečně k výrazné optimalizaci nákladů. Optimalizace jsou v naší nabídce jasně a přesně popsány. Odhady výrazných úspor a průmyslových dopadů výstavby více nových bloků, které jsme viděli v médiích, nejsou zase až tak přehnané.

Nabídka je závazná a týká se až čtyř nových bloků. Jaké je nejzazší datum, do kterého musí být opce na výstavbu nových bloků uplatněna? Musí být rozhodnuto o všech blocích okamžitě nebo je v nabídce nějaký odstup? Mohli byste alespoň obecně uvést, co ovlivňuje okamžik, kdy je nutné rozhodnout o jednom nebo čtyřech blocích?

V návrhu společnosti EDF je plně zohledněna kombinace výhod - pořízení a výstavba více reaktorů současně v rámci jedné země, kdy využíváme flotilového efektu, a optimalizace infrastruktury, postupů a harmonogramů navazující výstavby bloků na stejné lokalitě. Tyto výhody jsou podrobně popsány v naší nabídce, která vychází z více než padesáti let zkušeností společnosti EDF a jejích průmyslových partnerů s výstavbou jaderných reaktorů ve Francii, Velké Británii a obecně na mezinárodní úrovni.

Výstavba JE Hinkley Point C. Zdroj: EDF

Jak flotilový efekt, tak i výhody výstavby více bloků na jedné lokalitě, přináší největší výhody, pokud jsou aktivovány v počáteční fázi procesu, nikoli později. Pokud totiž máte na staveništi mobilizovat tisíce pracovníků po dobu výstavby, můžete lépe optimalizovat organizaci staveniště, odvětví a dodavatele, když mají stavět dva bloky na rozdíl od jednoho. Stejná logika platí i v případě, že stavíte na dvou staveništích. Efektivita celého odvětví bude vyšší, pokud bude časový harmonogram mezi stavbami a sdílení zdrojů naplánován tak, aby se optimalizovala mobilizace a demobilizace lidí a maximalizovalo se využití zkušeností mezi projekty.

V našem britském programu EPR (v elektrárnách Hinkley Point C a Sizewell C) máme mezi oběma bloky na jedné lokalitě prodlevu 12-18 měsíců, což nám umožňuje využívat výhody plynoucí ze současné výstavby více bloků v jedné lokalitě.

Naše zkušenost s flotilovým efektem napříč staveništi je taková, že při přechodu z jednoho projektu na druhý po více než pětileté prodlevě začínáte postupně ztrácet zkušenosti.

V České republice se intenzivně diskutuje o úplném znárodnění společnosti ČEZ. Skupina EDF tímto procesem nedávno prošla. Měla tato změna vlastnické struktury EDF nějaký dopad na přípravu výstavby nových jaderných bloků?

Plné vlastnictví společnosti EDF francouzským státem přineslo dvě hlavní výhody. Zaprvé zjednodušení rozhodovacích procesů - omezení konzultací na menší počet zúčastněných stran, aby se francouzský tým dobře přizpůsobil významným programům. Za druhé zajišťuje plnou shodu mezi EDF a francouzským státem ohledně strategie společnosti, tj. v našem případě podporu energetického přechodu Francie a Evropy na nízkouhlíkovou ekonomiku, která bude podpořena vhodnou kombinací investic a rozvoje zdrojů v oblasti jaderné energetiky, obnovitelných zdrojů a služeb na straně poptávky.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se