IAEA: Nové reaktory nemusí pokrýt odstavovaný výkon těch starých

DomůJaderné elektrárnyIAEA: Nové reaktory nemusí pokrýt odstavovaný výkon těch starých

Mezinárodní agentura pro atomovou energii vydala zprávu zabývající se vývojem jaderné energetiky do roku 2050. Scénáře do roku 2030 predikují vývoj globálního instalovaného výkonu jaderných elektráren v rozmezí 10% poklesu až 30% nárůstu v závislosti na vstupních předpokladech. Do poloviny století pak zpráva odhaduje pokles podílu jaderných zdrojů na celkovém instalovaném výkonu na méně než polovinu v porovnání se současným stavem.

Nová zpráva vydaná Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA) představuje detailní globální trendy v jaderné energetice a odhady jejího vývoje do roku 2050. V nízkém scénáři zpráva odhaduje více než 10% pokles instalovaného výkonu na 350 GW do roku 2030. Vysoký scénář naopak odhaduje až 30% nárůst jaderné kapacity na 511 GW, což je ovšem oproti predikcím z minulého roku o 45 GW méně.

Velký rozptyl v predikovaných hodnotách IAEA připisuje zejména nejistotě v odstavování jaderných elektráren v Severní Americe a Evropě okolo roku 2030 a jejich nahrazením.

„Klesající trend instalovaného výkonu v našem nízkém scénáři až do roku 2050 naznačuje, že bez výrazného pokroku v plném využití potenciálu jaderné energie bude pro svět těžké zajistit dostatek energie potřebné pro dosažení udržitelného rozvoje a zmírnění změny klimatu,“ řekl Yukiya Amano, generální ředitel IAEA.

Jaderné elektrárny v roce 2017 vyrobily 10 % světové elektřiny, což představuje zhruba třetinu nízkoemisní elektřiny. V provozu je celkem 455 jaderných reaktorů s celkovým instalovaným výkonem 399,8 GW. Současný podíl jaderných elektráren na instalovaném výkonu je 5,7 %, predikce do roku 2050 pak počítá s podílem méně než polovičním, ve výši 2,8 %.

IAEA mimo jiné upozorňuje na riziko nesplnění klimatických cílů v případě, že jaderná energetika jako jeden z nízkoemisních zdrojů nebude dostatečně rozvíjen.

Nové instalace potáhne zejména Asie

Kromě celkového výhledu hodnotí zpráva regionální trendy pro jadernou energetiku. Největším tahounem nových jaderných bloků bude zejména Asie, a to jak ve vysokém, tak i v nízkém scénáři. Afrika spolu s Latinskou Amerikou vykazují sice rostoucí potenciál, nicméně podíl jaderné energetiky v těchto regionech je a zůstane nízký.

Oblastí, která by si měla v budoucích letech udržet svůj podíl, je východní Evropa s možností růstu v případě vysokého scénáře. Naopak zbytek Evropy a Severní Amerika od jádra ustupuje a pouze ve vysokém scénáři svůj současný podíl udrží na současných hodnotách.

Zdroj úvodní fotografie: IAEA