Mezinárodní agentura pro atomovou energii vydala zprávu zabývající se vývojem jaderné energetiky do roku 2050. Scénáře do roku 2030 predikují vývoj globálního instalovaného výkonu jaderných elektráren v rozmezí 10% poklesu až 30% nárůstu v závislosti na vstupních předpokladech. Do poloviny století pak zpráva odhaduje pokles podílu jaderných zdrojů na celkovém instalovaném výkonu na méně než polovinu v porovnání se současným stavem.

Nová zpráva vydaná Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA) představuje detailní globální trendy v jaderné energetice a odhady jejího vývoje do roku 2050. V nízkém scénáři zpráva odhaduje více než 10% pokles instalovaného výkonu na 350 GW do roku 2030. Vysoký scénář naopak odhaduje až 30% nárůst jaderné kapacity na 511 GW, což je ovšem oproti predikcím z minulého roku o 45 GW méně.

Velký rozptyl v predikovaných hodnotách IAEA připisuje zejména nejistotě v odstavování jaderných elektráren v Severní Americe a Evropě okolo roku 2030 a jejich nahrazením.

„Klesající trend instalovaného výkonu v našem nízkém scénáři až do roku 2050 naznačuje, že bez výrazného pokroku v plném využití potenciálu jaderné energie bude pro svět těžké zajistit dostatek energie potřebné pro dosažení udržitelného rozvoje a zmírnění změny klimatu,“ řekl Yukiya Amano, generální ředitel IAEA.

Jaderné elektrárny v roce 2017 vyrobily 10 % světové elektřiny, což představuje zhruba třetinu nízkoemisní elektřiny. V provozu je celkem 455 jaderných reaktorů s celkovým instalovaným výkonem 399,8 GW. Současný podíl jaderných elektráren na instalovaném výkonu je 5,7 %, predikce do roku 2050 pak počítá s podílem méně než polovičním, ve výši 2,8 %.

IAEA mimo jiné upozorňuje na riziko nesplnění klimatických cílů v případě, že jaderná energetika jako jeden z nízkoemisních zdrojů nebude dostatečně rozvíjen.

Nové instalace potáhne zejména Asie

Kromě celkového výhledu hodnotí zpráva regionální trendy pro jadernou energetiku. Největším tahounem nových jaderných bloků bude zejména Asie, a to jak ve vysokém, tak i v nízkém scénáři. Afrika spolu s Latinskou Amerikou vykazují sice rostoucí potenciál, nicméně podíl jaderné energetiky v těchto regionech je a zůstane nízký.

Oblastí, která by si měla v budoucích letech udržet svůj podíl, je východní Evropa s možností růstu v případě vysokého scénáře. Naopak zbytek Evropy a Severní Amerika od jádra ustupuje a pouze ve vysokém scénáři svůj současný podíl udrží na současných hodnotách.

Zdroj úvodní fotografie: IAEA

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *