Parní kolektory pro 1. blok bangladéšské JE Rooppur byly dopraveny na staveniště