První 700MWe jaderný reaktor indického designu byl připojen k elektrické síti