Spojené království stále sází na jádro, klíčové však bude jeho financování

DomůJaderné elektrárnySpojené království stále sází na jádro, klíčové však bude jeho financování

Je to skoro rok, co se Velká Británie stala první zemí na světě, která přijala zákony o snížení uhlíkových emisí na nulu do roku 2050. Doposud však nevytvořila plán, jak se k takovému cíli dostat. Informoval o tom deník Financial Times. Stále se tedy nabízí otázka, jaké technologie nahradí fosilní zdroje, na kterých je Británie závislá z více než 50 %.

Co se týče tématu rozšiřování jaderné energetiky, je v Británii potřeba nejdříve nahradit většinu stávajících jaderných elektráren, a to do následujících dvou dekád, kdy skončí jejich životnost. Země tak čelí výzvě, jak udržet instalovaný výkon na 15 GW, jímž nyní disponuje.

Výbor pro změnu klimatu spočítal potřebu na 150 GW nového výkonu v nízkoemisních zdrojích, z čehož 30 až 60 GW by mělo být kdykoliv k dispozici. K tomu bude potřeba více než výměna stávajících jaderných elektráren za nové – za předpokladu, že mezeru nelze zaplnit jinou technologií nezávislou na počasí, jako je například zachycování a ukládání uhlíku nebo dlouhodobé skladování elektřiny pomocí baterií. V současnosti však neexistuje osvědčená technologie, která je komerčně životaschopná.

Důležitou otázkou je financování

Způsob financování prvního nového jaderného projektu, elektrárny Hinkley Point C v regionu Somerset, je silně kritizován. Aby soukromí investoři převzali riziko projektu ve výši 22 miliard GBP, byla zaručena výkupní cena 92,5 GBP/MWh (v cenách roku 2012, následně bude indexována o inflaci) bez ohledu na cenu tržní, a to po dobu 35 let. Cenový rozdíl pak bude hrazen spotřebiteli, případně provozovatelem, pokud tržní cena překročí smluvní cenu. Cena energie před poklesem během koronovirové krize činila 40-50 GBP za MWh.

Snížení ceny je tedy zásadní, pokud nemá být ekonomika zatížena nehospodárnou cenou elektřiny. To znamená snížení stavebních nákladů, které z celkové ceny činí přibližně 20 %. Důležitější je ale snížit kapitálové náklady, které sahají až téměř k 50 %.

Francouzská energetická společnost EDF přišla s modelem řešení regulační báze aktivit, kde jsou náklady zahrnuty v regulované složce ceny elektřiny. To umožňuje projektu vyhnout se zvyšování úroků během dlouhé faze výstavby a snižuje rizika investorů, kteří nemusí čekat na zúročení svých investic až do doby, kdy bude elektrárna v provozu. Pro spotřebitele to ale znamená, že platí za elektřinu, kterou ještě nedostali.

Jedna z kritizovaných skutečností v této metodě financování je, že spotřebitelé jsou zatěžováni riziky, které sami nemohou kontrolovat a vyvstává otázka, zda není zbytečné nahrazovat přímé vládní financování touto složitější metodou, když daňoví poplatníci a spotřebitelé jsou v zásadě ti samí lidé.

Spojenému království by tato metoda placení umožnila poptávat řadu reaktorů u širšího okruhu dodavatelů. V současné době existuje nebezpečí, že jediný, kdo by mohl financovat nové jaderné projekty v soukromém sektoru, jsou Čínské skupiny China General Nuclear Corporation a China National Corporation.

Mimo to může tato metoda pomoci k vytvoření zaběhlého dodavatelského řetězce, k urychlení nové výstavby a ke snížení nákladů na výstavbu a vybavení.

Ve zprávě zveřejněné v lednu inženýrská společnost Atkins uvedla, že nejlevnější cesta k čisté energetice bude vyžadovat podstatně více jaderné energie, než se v současné době zvažuje.