Správní soud se vyslovil pro jednodušší podmínky průzkumu úložišť jaderného odpadu

DomůJaderné elektrárnySprávní soud se vyslovil pro jednodušší podmínky průzkumu úložišť jaderného odpadu

Nejvyšší správní soud (NSS) se znovu vyslovil pro jednodušší posuzování podmínek geologického průzkumu hlubinných úložišť jaderného odpadu. Vyhověl stížnosti ministerstva životního prostředí a zrušil loňské rozhodnutí Městského soudu v Praze, který vyhověl žalobě spolku Calla. Spolek se domáhal co nejširšího posouzení dopadů.

V kauze šlo konkrétně o stanovení průzkumného území v lokalitě Kraví hora nedaleko Moraveckých Pavlovic na Žďársku. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) podobně dlouhodobě prověřuje sedm různých lokalit.

Už loni v řízení o jiné stížnosti NSS konstatoval, že geologický průzkum slouží pouze tomu, aby SÚRAO získala potřebné prvotní informace o vhodnosti lokality. Bylo by předčasné a neúměrně přísné požadovat po správních orgánech, aby se zabývaly otázkou existence veřejných zájmů bránících výstavbě hlubinného úložiště samého, respektive aby SÚRAO předkládala ke všem uvažovaným lokalitám detailní informace o parametrech úložišť.

NSS také odmítl, aby se na takzvané zvláštní zásahy do zemské kůry mechanicky vztahovala ustanovení geologického zákona, která dopadají na průzkum a dobývání ložisek nerostů. Jde o činnosti s rozdílnými technologiemi a cíli.

„Je tedy pochopitelné, pokud se ‚pravidla hry‘ dle geologického zákona pro průzkum a dobývání nerostů nepoužijí mechanicky, ale naopak ‚jen‘ přiměřeně na zvláštní zásahy do zemské kůry,“ pokračuje rozhodnutí.

NSS také nepřisvědčil městskému soudu, podle něhož mělo ministerstvo v odůvodnění svého rozhodnutí předložit „alespoň hrubý plán činností a postupů, základní parametry, vlastnosti, či podmínky fungování“ úložiště.

„Tento požadavek nemá oporu v zákoně. Navíc pomíjí, že žádost o stanovení průzkumného území je podána v nejranější fázi celého procesu (etapa vyhledávání). Bylo by předčasné, aby žadatel (SÚRAO) již v této fázi předkládal informace požadované městským soudem,“ uvedl soudce Tomáš Rychlý.

„Logické pořadí kroků je totiž opačné – po provedení geologického průzkumu v lokalitách vyhodnotí SÚRAO jeho výsledky a teprve pak může stanovit ‚plán činností a postupů‘, parametry úložiště a podobně,“ doplnil soudce.