Zkušenosti s obnovitelnými zdroji by mohly v USA usnadnit nástup malých modulárních reaktorů

DomůJaderné elektrárnyZkušenosti s obnovitelnými zdroji by mohly v USA usnadnit nástup malých modulárních reaktorů

V posledních deseti letech byly v USA využívány dotace pro obnovitelné zdroje energie, čímž docházelo k jejich rozšíření po celé zemi. Pokud budou stejné dotace využity pro malé modulární reaktory (SMR – Small Modular Reactor), tak by SMR mohly být konkurenceschopné a rentabilní. Se studií přišlo americké ministerstvo energetiky (DOE).

Nová studie ministerstva energetiky USA zkoumala podporu ze strany státních, lokálních a federálních vlád, která byla použita pro rozvoj obnovitelných zdrojů. Studie se zaměřila na období mezi roky 2005 a 2015. Studie dále zkoumá, zda SMR mohou získat podobnou podporu.

Současné trendy v sektoru s elektrickou energií představují příležitost pro rozvoj SMR jako flexibilního bezemisního zdroje. Pro jejich rozvoj má sloužit federální pomoc ve formě mandátů, daňových pobídek, půjček a grantů na výzkum. V minulosti byly tyto dotace k dispozici pro větrné a solární elektrárny.

Do roku 2035 by celkové náklady vydané federální vládou měly dle studie činit 10 miliard dolarů (227 miliard korun). Federální vláda by měla vytvořit kombinaci finančních pobídek a vytvořit prostor na trhu s elektrickou energií pro dodávky z modulárních reaktorů. Do roku 2035 by výstavba měla činit 6 GWe v instalovaném výkonu. To představuje 15 reaktorů, každý o instalovaném výkonu 400 MWe.

Srovnání potenciální výše podpory pro SMR a OZE. Zdroj: DOE

Větrná a solární energetika získala mezi roky 2005 a 2015 celkem 51 miliard dolarů (1 159 miliard korun) ve formě mandátů, daňových pobídek, úvěrů a grantů na výzkum. Výsledkem byl osminásobný nárůst instalovaného výkonu větrných elektráren (z 9 147 MWe na 74 472 MWe) a padesátinásobný nárůst instalovaného výkonu solárních elektráren (z 479 MWp na 25 459 MWp).

„Přesněji řečeno, odhad pomoci ve výši 10 miliard dolarů (227 miliard korun) činí přibližně 0,0034 dolarů/kWh (0,077 korun/kWh). Pro srovnání, investice do větrné a solární energetiky byly přibližně 0,0108 dolarů/kWh (0,246 korun/kWh),“ uvádí zpráva.