Zkušenosti s obnovitelnými zdroji by mohly v USA usnadnit nástup malých modulárních reaktorů