Produkce uhlí v USA má letos vzrůst o 9 %, růst má také jeho vývoz