Spotové ceny zkapalněného zemního plynu atakují roční maximum