Německá přenosová soustava bude posílena o velmi potřebný projekt Elbekreuzung 2, posilující původní 380kV vedení na severu země zprovozněné před 40 lety. Kapacita vedení nacházejícího se severně od hamburského přístavu a zajišťujícího přenos elektřiny z nejsevernější oblasti Německa přes řeku Labe na jih bude navýšena na 9,6 GW, čtyřnásobek současné kapacity. Současná německá vláda zároveň ujišťuje, že rozvoj přenosové soustavy je její nejvyšší prioritou.

Podle společnosti TenneT, která provozuje část německé vysokonapěťové rozvodné sítě od hranice s Dánskem až po rakouskou hranici, je tento projekt nezbytný pro zmírnění nedostatečné severojižní přenosové kapacity v německé přenosové soustavě. K jeho zprovoznění má dojít v roce 2019.

„TenneT optimalizuje kapacitu Elbekreuzung 2 tak, aby po dokončení opatření byla kapacita pro přenos energetické energie v přenosové síti v této oblasti čtyřnásobná. Toto je mimořádně důležité opatření v rozšíření sítě v souvislosti s Energiewende, protože Elbekreuzung 2 je hlavní tepnou v třífázové přenosové soustavě mezi Šlesvicko-Holštýnskem a Dolním Saskem,“ tvrdí ředitel TenneT, Les Hartman.

Elbekreuzung spojuje za využití nejvyšších elektrických stožárů v Evropě dvě největrnější spolkové země Německa, Dolní Sasko a Šlesvicko-Holštýnsko. Zdroj: TenneT

Samozřejmě tento projekt je pouze malým dílem skládačky a Německo čeká v rozvoji přenosové soustavy ještě velké kvantum práce. Německá kancléřka Angela Merkelová a ministr energetiky Peter Altmaier prohlásili, že pro současnou vládu je rozvoj přenosové soustavy nejvyšší prioritou.

Vedoucí německého síťového regulátora Bundesnetzagntur (BNetzA) varoval, že v případě, že země do roku 2025 nedokáže svou přenosovou soustavu rozšířit natolik, aby zmírnila úzká místa zejména v ose sever-jih, bude velký tlak na rozdělení německé jednotné obchodní zóny. To německá vláda nechce dopustit. Páteřní severojižní propoje přitom čelí ve svém plánovacím procesu několikaletým zpožděním.

Ministři energetiky z Dolního Saska a Šlesvicko-Holštýnska minulý týden na ceremoniálu symbolického zahájení budování projektu Elbekreuzung 2 rovněž vyzvali federální vládu, aby urychlila expanzi přenosové soustavy, která brání v rozvoji větrných elektráren na severu Německa.

Fáze jednotlivých plánovaných vedení německé přenosové soustavy. Důležité páteřní linky buďto ještě nevstoupily do povolovacího procesu, nebo jsou v jeho první fázi. Zdroj: Bundesnetzagentur, 2018

Problémy na severní i jižní hranici Německa

V říjnu dojde k dlouho očekávanému rozdělení německo-rakouské obchodní zóny, což omezí objemy elektřiny nakupované Rakouskem z Německa. Důvodem je, že nedostatečně rozvinutá přenosová soustava Německa nebyla schopna tyto toky přenést a elektřina následně zatěžovala soustavy okolních zemí, zejména soustavy České republiky a Polska. Problémy nastávaly především při vysoké poptávce po elektřině v Rakousku a na jihu Německa a vysoké výrobě v německých větrných elektrárnách, které jsou soustředěny na severu země.

Opačný případ je k vidění na severu Německa. V březnu zahájila Evropská komise antimonopolní řízení, které zkoumá, zda společnost TenneT na hranici s Dánskem neomezovala obchodní kapacity takovým způsobem, který porušuje pravidla hospodářské soutěže EU. Komise se obává, že TenneT mohl omezovat dánské výrobce a obchodníky v dodávkách elektřiny do Německa. Omezení přenosové kapacity by mohlo znamenat diskriminaci mezi domácími a zahraničními výrobci a spotřebiteli elektřiny a ovlivnit cenu elektřiny v regionu.

V reakci na to společnost TenneT nabídla navýšení kapacity na 1 300 MW, návrh je v současné době konzultován. Kapacita pro přeshraniční obchodování s elektřinou na německo-dánské hranici se již tuto zimu čtyřnásobně zvýšila na zhruba 750 MW.

Úvodní fotografieElbekreuzung 2, TenneT

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *