Dánsko plánuje vybudovat umělé ostrovy obklopené větrnými parky

DomůObnovitelné zdrojeDánsko plánuje vybudovat umělé ostrovy obklopené větrnými parky

Energetický park skládající se z jednoho nebo více umělých ostrovů by byl schopen zásobit až 10 milionů domácností. Plánovány jsou umělé ostrovy obklopené větrnými elektrárnami s instalovaným výkonem až 10 GW. S informací přišlo dánské ministerstvo pro klima a energetiku.

Dánsko, které v roce 2018 vyrobilo 41 % elektrické energie z větrných elektráren, minulý týden schválilo ambiciózní cíl v oblasti ochrany klimatu. Dánsko se zavazuje snížit emise skleníkových plynů o 70 % oproti roku 1990 do roku 2030. Do roku 2050 chce dosáhnout uhlíkové neutrality. Každých 5 let od roku 2020 má být provedena revize plánů a cílů.

Instalovaný elektrický výkon nového větrného parku by měl být pětkrát vyšší než současný instalovaný elektrický výkon všech větrných elektráren v celém Dánsku. Finanční náklady jsou vyčísleny na 200 až 300 miliard dánských korun (682 až 1023 miliard korun). Celý větrný park má být převážně financován ze soukromého sektoru.

V rámci projektu byla prozkoumána řada různých lokalit, včetně Severního moře a Baltského moře, uvedlo ministerstvo.

„Máme-li realizovat obrovský potenciál větrné energie na moři, bude třeba vyvinout nové technologie pro přeměnu obnovitelných zdrojů na palivo pro letadla, lodě a průmysl,“ uvedl Dan Jørgensen, ministr pro klima a energetiku.

Ministerstvo vyčlenilo ze svého rozpočtu na rok 2020 celkem 65 milionů dánských korun (222 milionů korun) na výzkum skladování a přeměny elektrické energie na obnovitelný vodík. Výzkum je potřeba, protože veškerá elektrická energie z nového parku nebude zcela využita 6 miliony obyvatel Dánska.

Politická jednota pro ochranu klimatu

Osm z deseti politických stran v dánském parlamentu souhlasilo s novým zákonem o klimatu. Ten stanovuje nové přísné emisní cíle a zavádí přísné kontrolní mechanismy. Zavazuje vládu, aby každoročně předkládala projekty na dekarbonizaci každého odvětví, od energetiky přes dopravu až po zemědělství.

„Rozhodli jsme se nemířit na to, co víme, že je to možné, ale na to, co víme, že je nutné. Naším úkolem je nyní umožnit to nutné. Doufáme, že díky cíli zakotvenému v právně závazném cíli o klimatu může Dánsko inspirovat další země, aby se jimi řídily,“ uvedl Jørgensen.