„Podle současných údajů to vypadá, že rok 2016 téměř určitě nebude tak úspěšný jako rekordní rok 2015.“

Michael Liebreich, zakladatel Bloomberg Energy Finance 

Hlavním důvodem pro nižší investice byly ale především náklady na instalaci. Objem instalovaných zařízení totiž opět vzrostl a podle BNEF dosáhl na nový rekord.

Trend navíc ukazuje i na to, že v globálním měřítku se více investuje do větších projektů obnovitelných zdrojů a klesá podíl decentrálních zdrojů. Objem investic do solárních elektráren s malým instalovaným výkonem poklesl o 32 %.

„Tahouny“ investic byly v prvním pololetí Brazílie a Evropa, kde došlo ke 40% nárůstu objemu investic, ke kterému přispěly zejména offshore větrné parky.

Investice do OZE v roce 2015 Zdroj: Unep.org

Výrazný propad zaznamenaly zejména země Afriky a Středního východu, kde došlo k poklesu o 46 %. Pouze k mírnému snížení došlo ve Spojených státech amerických, které snížily investice o 5 %.