Domů
Obnovitelné zdroje
IRENA: Financování obnovitelných zdrojů energie

IRENA: Financování obnovitelných zdrojů energie

Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii (IRENA) se ve své nedávno publikované studii Global Landscape of Renewable Energy Finance 2018 věnuje tématu investic do oblasti obnovitelných zdrojů energie. Studie se věnuje klíčovým globálním trendům v letech 2013-2016, zkoumá rozdílné role a přístupy k soukromému a veřejnému financování a poskytuje výhled financování obnovitelných energií do budoucna.

Obnovitelné zdroje v energetice získávají čím dál tím větší pozornost. Důkazem jsou například následující data poskytující určitý kontext. V roce 2015 investice do obnovitelných technologií poprvé tvořily větší objem financí, než do technologií neobnovitelných, přičemž tento trend od tohoto roku pokračuje.

V roce 2012 přírůstky instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů elektřiny poprvé překonaly nový instalovaný výkon zdrojů neobnovitelných a tento trend je od té doby také každoroční. Obnovitelné zdroje elektřiny představovaly v roce 2016 60 % z celkového přidaného výkonu po celém světě.

Trendy financování obnovitelných energií

Roční globální investice do obnovitelných zdrojů v letech 2013 – 2015 stabilně rostly. V roce 2015 dosáhly vrcholu v objemu 330 miliard USD (6,9 bilionů korun), ale v roce 2016 klesly na 236 miliard USD (5,5 bilionů korun). Nicméně i přesto, že investice mezi lety 2015 – 2016 klesly, tak instalovaný výkon vzrostl. Toto je podle studie IRENA částečně způsobeno poklesem nákladů (zejména v případě solárních a větrných elektráren) a částečně kvůli časovému zpoždění mezi tím, kdy byla investice provedena a tím, kdy byl projekt dokončen a spuštěn.

Změny politik ve sledovaném období významně ovlivnily globální investiční trendy. Vrchol investic do OZE v roce 2015 byl do určité míry způsoben spěchem dokončit projekty dříve, než nastane tehdy očekávaný pokles podpory obnovitelných zdrojů na klíčových trzích. Zde jsou myšleny například škrty feed-in-tariffů v Číně, Německu, Japonsku a Velké Británii.

Investice v solární energetice (ve fotovoltaických i termálních elektrárnách) a větrné energetice (v elektrárnách na pevnině i na moři) výdajům v sektoru obnovitelných zdrojů dominují. V roce 2013 tvořily 82 % celkových investic do obnovitelných zdrojů energie a v roce 2016 dokonce 93 %. Financování offshore větrných elektráren během let 2013 – 2016 postupně rostlo ve srovnání s investicemi do větrných elektráren na pevnině; z 10% na 25% podíl.

Investice putující do elektráren na biomasu byly nejvyšší v roce 2014 (9 miliard USD; 187 miliard korun) a poté klesly, naopak investice do geotermálních elektráren byly ve sledovaném období stabilní (průměrně 2 miliardy USD, 42 miliard korun). Investice směřující do biopaliv byly v letech 2013 – 2015 také stabilní, v průměru v objemu 1,7 miliard USD (35 miliard korun). V roce 2016 ale klesly na 250 milionů USD (5 miliard korun). Vzhledem k tomu, že je globálně financováno stále méně velkých projektů v oblasti vodní energetiky, tak zde investice stále klesaly.

Roční investice do obnovitelných zdrojů dle jednotlivých technologií mezi lety 2013 – 2016. Zdroj: IRENA Global Landscape of Renewable Energy Finance 2018

Investice dle regionů

Největší objem investic do obnovitelných zdrojů byl realizován ve východním asijsko-pacifickém regionu. Do tohoto regionu spadá mimo jiné Čína, která byla největším hnacím motorem investic v této oblasti. Nejvyšších investic region dosáhl v roce 2015 – 114 miliard USD (2,4 bilionů korun). Podobně i region západní Evropy zaznamenal nejvyšší investice v roce 2015, a to 73 miliard USD (1,5 bilionů korun).

Roční investice do obnovitelných zdrojů dle regionů v letech 2013 – 2016. Zdroj: IRENA Global Landscape of Renewable Energy Finance 2018

Veřejné vs. soukromé investice

Naprostá většina investic do OZE pochází od soukromých zdrojů. Konkrétně v roce 2016 to bylo více než 90 %. Přímé veřejné investice tvoří tedy poměrně malou část. V letech 2013 – 2015 to bylo 12 až 16 %, a v roce 2016 poté 8 %.

Veřejné a soukromé investice do obnovitelných zdrojů v letech 2013 – 2016. Zdroj: IRENA Global Landscape of Renewable Energy Finance 2018

Veřejné investice podle studie IRENA nejsou zaměřeny na žádnou konkrétní technologii, ale poskytují podporu různým projektům. Významná část veřejných zdrojů byla alokována na vytvoření regulatorních nástrojů a finančních stimulů, které jsou vnímány jako klíčové mechanismy v podpoře OZE. Tento druh financování nespadá do kategorie investic a nepočítá se tedy k výše zmiňovaným datům. Například v západní Evropě podpora OZE v roce 2015 tvořila zhruba 66 miliard USD (1,4 miliard korun), přičemž veřejné investice čítaly 14 miliard USD (290 miliard korun).

Nejvyšších soukromých investic bylo dosaženo v regionu východní Asie-Pacifiku (110 miliard USD; 2,3 bilionů korun). Na druhém místě je západní Evropa (55 miliard USD; 1,1 bilionu korun). Nejvíce bylo investováno v sektorech solární a větrné energetiky. Průměrně se jednalo o 90 % všech soukromých investic v letech 2013 – 2016.

Výhled do budoucna

Investice v oblasti obnovitelných zdrojů studie agentury IRENA velmi úzce spojuje s dosažením mezinárodních cílů v boji proti změně klimatu. Transformace energetického sektoru bude podle agentury do roku 2050 vyžadovat investice v objemu 25 bilionů USD (519 bilionů korun). To představuje zhruba ztrojnásobení stávajících ročních investic.

Soukromé investice budou podle IRENA i nadále tvořit dominantní část. Veřejné investice ale podle agentury musí být zvýšeny a lépe zacíleny, aby podněcovaly další nové investice, a to zejména v rostoucích ekonomikách.

Co se stane dále, IRENA do velké míry slučuje s děním v Číně, USA, Indii a na jiných klíčových trzích. Také rostoucí trhy jako například Argentina, Indonésie, Jižní Korea a Vietnam, poskytují velký prostor k dalšímu rozvoji OZE.

Přehled investic do obnovitelných zdrojů. Hodnoty jsou průměrem za roky 2015 a 2016 a jedná se o miliardy USD. V grafu je zobrazen (zleva doprava) typ investic, jakým prostředkem byly peníze investovány, typ příjemce, do kterého regionu investice putovaly a jaká technologie byla takto financována. Zdroj: IRENA Global Landscape of Renewable Energy Finance 2018

Komentáře

(1)

Vláďa

1. únor 2018, 10:18

Když má spotřebitel něco platit tak by to mělo být přesně měřeno. Zatím je to země nikoho.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna u komentáře
Vyžadované informace jsou označeny *
Pravidla diskuze
Veškeré příspěvky v diskuzi na webu oEnergetice.cz musí splňovat Pravidla diskuze. Přidáním příspěvku do diskuse uživatel vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
Upozorňujeme diskutující, že komentáře v diskuzi budou moci přidávat již brzy pouze přihlášení uživatelé. V diskuzi se stále častěji objevují příspěvky od anonymních uživatelů, které porušují pravidla diskuze. Věříme, že díky tomuto opatření bude diskuze pod články pro všechny přínosnější.
Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj na této stránce.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.